Správa CHKO Pálava >> Co nyní kvete?

Co nyní kvete?

Pro milovníky pálavské květeny jsou k dispozici následující údaje o aktuálním stavu sezónního vývoje nejznámnějších a nejvíce obdivovaných druhů rostlin vyskytujících se na Pálavě nebo v územní působnosti Správy CHKO Pálava. Tyto údaje by měly napomoci návštěvníkům správně načasovat návštěvu Pálavy. Tabulka je doplňována průběžně na základě dostupných informací a dle časových možností administrátora.

  

2017

datum  druh

 ilustrační foto

lokalita

 fenofáze

21.4.2017
kuřička štětinkatá

(Minuartia setacea)

 kuricka_stetinkata Děvín, Svatý kopeček rozkvétá
21.4.2017
brslen bradavičnatý

(Euonymus verrucosus)

 brslen_bradavicnaty Svatý kopeček - křoviny rozkvétá
21.4.2017
rozrazil rozprostřený

(Veronica prostrata)

rozrazil_rozprostreny Svatý kopeček, Děvín, Tabulová  v plném květu
18.4.2017
večernice smutná

(Hesperis tristis)

 vecernice_smutna Děvín  v plném květu
12.4.2017
kosatec písečný

(Iris arenaria)

 kosatec_pisecny_2 Svatý kopeček  první květy
12.4.2017
pomněnka chlumní

(Myosotis ramosissima)

pomnenka_chlumni  Svatý kopeček květy
6.4.2017
kopytník evropský

(Asarum europaeum)

kopytnik_evropsky  Pálava - lesy květy
6.4.2017
pumpava rozpuková

(Erodium cicutarium)

 pumpava_rozpukova  Pálava - bezlesí  květy
6.4.2017
violka trojbarevná skalní

(Viola tricolor subsp. saxatilis)

violka_trojbarevna_skalni  Děvín - step  květy
6.4.2017
popenec chlupatý

(Glechoma hirsuta)

popenec_chlupaty   Děvín - lesy květy
6.4.2017
dymnivka bobovitá

(Corydalis intermedia)

9166_Corydalis-intermedia  Děvín - jasenina pod vrcholem květy
6.4.2017
mahalebka obecná

(Prunus mahaleb)

9004_Prunus-mahaleb  Pálava - křoviny v bezlesí  v plném květu
6.4.2017
violka divotvárná

(Viola mirabilis)

8952_Viola-mirabilis    Děvín - lesy rozkvétá 
6.4.2017
hrachor jarní

(Lathyrus vernus)

 8941_Lathyrus-niger  Děvín - lesy  rozkvétá
6.4.2017
pižmovka mošusová

(Adoxa moschatellina)

 8908_Adoxa-moschatellina Děvín - lesy v plném květu
6.4.2017
koulenka prodloužená

(Globularia bisnagarica)

8857_Globularia-bisnagarica  Svatý kopeček  rozkvétá
 

4.4.2017

kosatec nízký

(Iris pumila)

kosatec_nizky Pálava 

většina kvete,

část ve fázi poupat

vrchol kvetení lze očekávat

 o víkendu 8.4 - 9.4 !!!

 

dokvétající kosatce budou zřejmě k vidění do cca 20.4. 

4.4.2017

tařice skalní

(Aurinia saxatilis)

 tarice_skalni Mikulov - Zámecký vrch  první květy

4.4.2017

mochna písečná

(Potentilla incana)

 P_20170403_121602 skalní stepi Pálavy v plném květu

4.4.2017

hadí mord rakouský

(Scorzonera austriaca)

 hadi_mord_rakousky Turold, Zámecký vrch, Svatý kopeček v plném květu

3.4.2017

pěchava vápnomilná

(Sesleria caerulea)

 pechava_vapnomilna Svatý kopeček v plném květu

27.3.2017

kosatec nízký

(Iris pumila)

 kosatec_nizky Mikulov - Zámecký vrch, Svatý kopeček první květy

23.3.2017

violka obojetná

(Viola ambigua)

 violka_obojetna PR Šibeničník  květy

23.3.2017

dymnivka nízká

(Corydalis pumila)

dymnivka_nizka CHKO Pálava - lesy květy

23.3.2017

 
křivatec nizoučký

(Gagea pusilla)

 krivatec nizoucky_2 louka východně od Sirotčího hrádku v plném květu 

23.3.2017

 
jaterník podléška

(Hepatica nobilis)

 jaternik_podleska CHKO Pálava - lesy  v plném květu 

23.3.2017

 
ostřice nízká

(Carex humilis)

 ostrice_nizka NPR Tabulová, PR Šibeničník  květy 

23.3.2017

zapalice žluťuchovitá

(Isopyrum thalictroides)

 zapalice_zlutuchovita NPR Tabulová - východní úpatí  květy

 

18.3.2017

 

 
dřín jarní

(Cornus mas)

 svida_drin CHKO Pálava v plném květu
17.3.2017
rozrazil břečtanolistý

(Veronica hederifolia)

 rozrazil břečťanolistý NPR Děvín - JV svahy květy
17.3.2017
koniklec velkokvětý

(Pulsatilla grandis)

 koniklec velkokvětý  NPR Tabulová - jižní část NPR  první květy
17.3.2017
hlaváček jarní

(Adonis vernalis)

 hlaváček jarní NPR Děvín - JV svahy květy
6.3.2017
tařice horská

(Alyssum montanum)

tarice_horska PR Šibeničník květy
6.3.2017
křivatec nizoučký

(Gagea pusilla)

krivatec_nizoucky PR Šibeničník květy
 27.2.2017
sněženka podsněžník

(Galanthus nivalis)

snezenka_podsneznik

 Mikulov květy

 

 

2011 - 2016

 datum  druh

 ilustrační foto

 lokalita

 fenofáze

 17.8.2016
bělozářka větevnatá

(Anthericum ramosum)

  NPR Tabulová  květy 
26.5.2016
hlaváček letní

(Adonis aestivalis)

 hlaváček letní okraje polí v okolí Klentnice květy
 21.5.2016
paprska velkokvětá

(Orlaya grandiflora)

   NPR Děvín-Kotel-Soutěska  květy
21.5.2016
třemdava bílá

(Dictamnus albus)

  PR Svatý kopeček,  NPR Děvín-Kotel-Soutěska  květy
 16.5.2016
árón východní

(Arum cylindraceum)

  NPR Děvín-Kotel-Soutěska   květy
 6.5.2016
vstavač vojenský

(Orchis militaris)

   

NPR Děvín-Kotel-Soutěska

(jihozápadní svahy Kotle)

květy
2.5.2016
kosatec písečný

(Iris arenaria)

   PR Turold květy
 25.4.2016
koulenka prodloužená

(Globularia bisangarica)

Kočičí skála  květy
 25.4.2016
poměnka úzkolistá

(Myosotis stenophylla)

 pomenka_uzkolista  Kočičí skála  květy
21.4.2015
písečnice velkokvětá

(Arenaria grandiflora)

 pisecnice_velkokveta  Děvín  květy
13.4.2016
tařice skalní

(Aurinia saxatilis)

   PR Šibeničník  květy
8.4.2016
mandloň nízká

(Prunus tenella)

  NPP Dunajovické kopce  květy 
3.4.2016
kosatec nízký

(Iris pumila)

 

Děvín - jihovýchodní svahy

(v okolí zelené

turistické stezky)

 

rozkvetly stovky květů,

zbytek ve fázi poupat

vrchol kvetení lze očekávat

 o víkendu 9.4 - 10.4 !!!

 28.3.2016
kosatec nízký

(Iris pumila)

 Turold  první květy
18.3.2016
koniklec velkokvětý

(Pulsatilla grandis)

  Tabulová poupata, květy
18.3.2016
sněženka podsněžník

(Galanthus nivalis)

 

Tabulová před odkvětem
17.3.2016
hlaváček jarní

(Adonis vernalis)

Děvín, Kamenice u Hlohovce poupata a první květy
17.3.2016  
dymnivka dutá

(Corydalis cava)

   Děvín  začínají rozkvétat
17.3.2016
violka trojbarevná

(Viola tricolor)

   Děvín - jižně orientované svahy  květy
6. 3. 2016
dřín jarní

(Cornus mas)

NPP Pouzdřanská step - Kolby

květy

4.2.2016
sněženka podsněžník

(Galanthus nivalis)

Děvín

květy

 5.6.2015  
paprska velkokvětá

(Orlaya grandiflora)

 

 Děvín

 květy

20.5.2015
třemdava bílá

(Dictamnus albus)

Pálava

květy

3.5.2015
kosatec písečný

(Iris arenaria)

PR Svatý kopeček

květy

18.4.2015
violka trojbarevná

(Viola tricolor)

Děvín

květy

12.4.2015
mandloň nízká

(Prunus tenella)

Popice

(Gottberg)

květy

12.4.2015
kosatec nízký

(Iris pumila)

Děvín - jihovýchodní svahy

(v okolí zelené

turistické stezky)

cca 1/3 rozkvetla

vrchol kvetení lze očekávat

 mezi 15.4 - 20.4 !!!

6.4.2015
kosatec nízký

(Iris pumila)

Děvín

první květy

29.3.2015
mochna písečná

(Potentilla arenaria)

Pálava

v plném květu

19.3.2015
koniklec velkokvětý

(Pulsatilla grandis)

Tabulová - jižní svahy

v plném květu

18.3.2015
svída dřín

(Cornus mas)

Pálava

květy

18.3.2015
jaterník podléška

(Hepatica nobilis)

Děvín

v plném květu

8.3.2015
hlaváček jarní

(Adonis vernalis)

PR Milovická stráň

poupata, květy

28.2.2015
sněženka podsněžník

(Galanthus nivalis)

Děvín

poupata

9.6.2014

paprska velkokvětá

(Orlaya grandiflora)

Děvín

v plném květu, velmi hojně

12.4.2014

rozrazil rozprostřený

(Veronica prostrata)

Pálava, Pouzdřanská step

v plném květu

12.4.2014
kosatec písečný

(Iris arenaria)

Tabulová

květy

5.4.2014
katrán tatarský

(Crambe tataria)

Pouzdřanská step

začínají rozkvétat

5.4.2014
mandloň nízká

(Prunus tenella)

NPP Dunajovické kopce

v plném květu

29.3.2014
kosatec nízký

(Iris pumila)

PR Svatý kopeček

v plném květu !!!
13.3.2014
dymnivka dutá

(Corydalis cava)

Tabulová

květy

10.3.2014
hlaváček jarní

(Adonis vernalis)

PR Šibeničník

poupata, květy

10.3.2014
mochna písečná

(Potentilla arenaria)

PR Šibeničník

květy

9.3.2014
koniklec velkokvětý

(Pulsatilla grandis)

Tabulová

květy

5.3.2014
svída dřín

(Cornus mas)

CHKO Pálava

květy

23.2.2014
sněženka podsněžník

(Galanthus nivalis)

Tabulová, Mikulov

poupata

 9.1.2014
prvosenka jarní

(Primula veris)

 

 NPR Děvín-Kotel-Soutěska

 květy

ARCHIV

     

 

7.8.2013

dobromysl obecná

(Origanum vulgare)

CHKO Pálava

květy

15.5.2013
třemdava bílá

(Dictamnus albus)

Děvín

květy

10.5.2013
hvozdík Lumnitzerův

(Dianthus lumnitzeri)

Kotel

začínají rozkvétat

29.4.2013
kosatec skalní písečný

(Iris humilis subsp. arenaria)

Svatý kopeček

květy

25.4.2013
katrán tatarský

(Crambe tataria)

NPP Dunajovické kopce

květy

22.4.2013
kosatec nízký

(Iris pumila)

Děvín - okolí zelené turistické stezky

květy

13.4.2013
hlaváček jarní

(Adonis vernalis)

PP Kočičí skála

poupata

11.4.2013
koniklec velkokvětý

(Pulsatilla grandis)

Stolová hora

v plném květu

11.4.2013
mochna písečná

(Potentilla arenaria)

PP Růžový kopec

květy

11.4.2013
jaterník podléška

(Hepatica nobilis)

Děvín

v plném květu

22.3.2013
koniklec velkokvětý

(Pulsatilla grandis)

Stolová hora

 

14.3.2013
svída dřín

(Cornus mas) 

Mikulov

květy

9.3.2013
podběl lékařský

(Tussilago farfara)

Janičův vrch

květy

3.3.2013
sněženka podsněžník

(Galanthus nivalis)

Mikulov

květy

3.8.2012
hvezdnice chlumní

(Aster amellus)

NPR Děvín-Kotel-Soutěska

květy

20.7.2012
dobromysl obecná

(Origanum vulgare)

PP Kienberg

květy

24.5.2012
kosatec trávovitý

(Iris graminea)

Hodonínská doubrava

květy

15.5.2012
kosatec různobarvý

(Iris variegata)

Milovický les

začínají rozkvétat

8.5.2012
třemdava bílá

(Dictamnus albus)

NPP Dunajovické kopce

začínají rozkvétat

8.5.2012
kosatec sibiřský

(Iris sibirica)

Košárské louky na Soutoku

květy

7.5.2012
hvozdík Lumnitzerův

(Dianthus lumnitzeri)

Děvín

květy

3.5.2012
žebratka bahenní

(Hottonia palustris)

Soutok

květy

21.4.2012
katrán tatarský

(Crambe tataria)

NPR Pouzdřanská step - Kolby,

NPP Dunajovické kopce

květy

20.4.2012
kosatec skalní písečný

(Iris humilis subsp. arenaria)

 

jihovýchodní svahy Kotle

začínají rozkvétat

17.4.2012
rozrazil rozprostřený

(Veronica prostrata)

CHKO Pálava,

NPR Pouzdřanská step - Kolby

rozkvétají

14.4.2012
koulenka prodloužená

(Globularia bisangarica)

CHKO Pálava

květy

14.4.2012
mandloň nízká

(Prunus tenella)

NPP Dunajovické kopce, 

okolí Popic

v plném květu

8.4.2012
kozinec bezlodyžný

(Astragalus exscapus)

NPR Pouzdřanská step - Kolby

květy

5.4.2012
pryšec mnohobarvý

(Euphorbia epithymoides)

NPR Děvín-Kotel-Soutěska

květy

30.3.2012
kosatec nízký

(Iris pumila)

CHKO Pálava

květy

30.3.2012
prvosenka jarní

(Primula veris)

CHKO Pálava

květy

27.3.2012
kosatec nízký

(Iris pumila)

Děvín - hrad Děvičky

začínají rozkvétat

21.3.2012
svída dřín

(Cornus mas) 

CHKO Pálava

keře začínají rozkvétat

19.3.2012
hlaváček jarní

(Adonis vernalis) 

PR Šibeničník

poupata a první květy

15.3.2012
koniklec velkokvětý

(Pulsatilla grandis)

Stolová hora

poupata a první květy

11.3.2012
jaterník podléška

(Hepatica nobilis)

NPR Děvín-Kotel-Soutěska

květy

29.2.2012
sněženka podsněžník

(Galanthus nivalis)

Stolová hora

poupata

6.9.2011
hvezdnice chlumní

(Aster amellus)

CHKO Pálava

v plném květu

14.7.2011
bělozářka větevnatá

(Anthericum ramosum)

CHKO Pálava

v plném květu

13.7.2011
dobromysl obecná

(Origanum vulgare)

CHKO Pálava

v plném květu

18.5.2011
třemdava bílá

(Dictamnus albus)

CHKO Pálava

v plném květu

11.5.2011
árón východní

(Arum cylindraceum)

NPR Děvín-Kotel-Soutěska

v plném květu

6.5.2011
vstavač vojenský

(Orchis militaris)

NPR Děvín-Kotel-Soutěska

(jihozápadní svahy Kotle)

rozkvétají

20.4.2011
hadí mord rakouský

(Scorzonera austriaca)

PR Svatý kopeček

v plném květu

13.4.2011
koulenka prodloužená

(Globularia bisangarica)

PR Svatý kopeček

květy

13.4.2011
tařice skalní

(Aurinia saxatilis)

PR Svatý kopeček

květy

13.4.2011
kosatec skalní písečný

(Iris humilis subsp. arenaria)

 

PR Svatý kopeček

začínají rozkvétat

5.4.2011
kosatec nízký

(Iris pumila)

Děvín - jižní svahy

poupata začínají rozkvétat

1.4.2011
dymnivka dutá

(Corydalis cava)

více lokalit v CHKO Pálava

v plném květu

31.3.2011
hlaváček jarní

(Adonis vernalis) 

více lokalit v CHKO Pálava

poupata, květy

11.3.2011
koniklec velkokvětý

 (Pulsatilla grandis)

Stolová hora

poupata

 

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt