Správa CHKO Pálava >> Péče o území a krajinu >> Projekt "Obnovní management území národního významu na Jižní Moravě"

Projekt "Obnovní management území národního významu na Jižní Moravě"

Zahájení prací: 2017

Ukončení prací :2022

Zdroj financování: Operační program Životní prostředí

 

Cíle projektu:

1) šestiletou intenzivní obnovní managementovou péčí bude na vybraných plochách docíleno odstranění nebo podstatná redukce invazních druhů, vytvořeny optimální podmínky pro rozvoj žádoucích společenstev a dosaženo optimálního stavu předmětů ochrany a zvýšení biodiverzity. Následná udržovací péče již bude mnohem levnější a na vybraných plochách bude moci být realizována z alternativních finančních zdrojů prostřednictvím extenzivní zemědělské činnosti

2) navazující víceoborový monitoring má zabezpečit podrobnou kontrolu prováděných opatření, minimalizaci negativních vlivů na předměty ochrany a také podat dostatečné závěry pro správnou aplikaci managementových opatření v průběhu celého projektu a sledování vlivu projektu na dotčené lokality. Zabezpečen bude prostřednictvím jednoho pracovního místa zahrnutého po celou dobu projektu

3) v projektu jsou zahrnuty návrhy (studie) podoby naučných stezek a odborné semináře v dotčených obcích, které mají za cíl zajištění dostatečného povědomí veřejnosti a prohlubování jejího vztahu k přírodě. Vzhledem k rozsahu prováděných opatření je informovanost nezbytnou součástí positivního přijetí projektu v celé jeho šíři.

 

 Předpokládané náklady:

Aktivita Cena vč. DPH
Náklady na obnovní management 43.906.469 Kč
Osobní náklady na zaměstnance 3.325.551 Kč
Osvětová a informační činnost 130 000 Kč
Celkem 47 362 019 Kč

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt