Správa CHKO Pálava >> Správa informuje >> Akce >> Přírodovědná soutěž „Jak znáte Svatý kopeček“

Přírodovědná soutěž „Jak znáte Svatý kopeček“

Přírodovědná soutěž „Jak znáte Svatý kopeček“
  • datum: 24. 5. 2017
  • místo: PR Svatý kopeček
  • web: http://www.ddmmikulov.cz/aktuality/plan-akci-2016-2017
  • typ: Jiné, znalostní a dovednostní soutěž žáků (8. tříd)

V loňském roce, roce 40. výročí vyhlášení CHKO Pálava, se uskutečnila znalostní a dovednostní soutěž žáků 8. tříd základních škol a gymnázia z CHKO Pálava a okolního Mikroregionu Mikulovsko. Velmi pozitivní reakce zúčastněných vyvolala přípravu soutěže i v roce 2017.

Oproti loňskému zázemí mikulovského kina se tentokrát vše odehraje v atraktivní kulise Přírodní rezervace Svatý kopeček. Na trase NS Svatý kopeček a Křížové cesty bude pro pětičlenná družstva připraveno 6 stanovišť s přírodovědnou a ochranářskou tématikou, doplněné budou dvěma stanovišti, která prověří fyzické dovedností žáků a několika dalšími úkoly umístěnými po celé trase. Svoji úlohu bude v soutěži hrát i čas absolvování celé trasy soutěže. A možná budou prověřeny znalosti i přítomných pedagogů!

Na školách proběhne před soutěží série přednášek pracovníků Správy CHKO Pálava, další přípravu pak zajistí učitelé jednotlivých zúčastněných škol. Všichni soutěžící budou nakonec oceněni hodnotnými cenami.

Na soutěžící se těší Správa CHKO Pálava DDM Mikulov

http://www.naturabohemica.cz/svaty-kopecek/?
http://www.ochranaprirody.cz/lokality/?idlokality=430

 

 

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt