Správa CHKO Pálava >> Správa informuje >> Aktuality >> Borytobraní 2018

Borytobraní 2018

Borytobraní 2018

11.4.2018

Všechny příznivce Pálavské přírody zveme na brigádu do NPR Děvín. Pomozte nám zbavit tuto krásnou rezervaci invazního borytu barvířského!

Letošní pálavské „borytobraní“ se uskuteční v sobotu 5. května.

Setkáme se v 9:00 u sochy svaté Anežky Přemyslovny mezi Klentnicí a Pavlovem, kde je možné na kraji vinohradů a pole zaparkovat auta (https://mapy.cz/s/2xB07). Poté se přesuneme na jihovýchodní svahy Děvína (nad zeleně značenou turistickou trasou), kde se výše zmíněný boryt barvířský rozrůstá v cenných stepních trávnících (foto: žluté skvrny na svazích) a vytlačuje z nich vzácné a ohrožené druhy rostlin.

Je potřeba si s sebou vzít rukavice, pevnou obuv a dostatečné množství tekutin. Délka práce bude záležet na výdrži jednotlivých účastníků, celkové ukončení akce odhadujeme na 15:00.

Počítejte s tím, že boryt roste ve velmi členitém terénu a proto bude nutné se na svazích pohybovat se zvýšenou opatrností.

Za vytrvalého deště se akce nekoná!

index

Z historie borytu
Druhové jméno "barvířský" nás jasně odkazuje na jeho využití v minulosti. Z této rostliny se skutečně získávalo barvivo, které se dál užívalo k barvení látek (v dávné historii též k barvení nahých těl válčících Keltů, jak zmiňuje G. I. Caesar v Zápiscích o válce galské). Navzdory žlutým květům borytu bylo barvivo modré (nepravé indigo). K jeho získání bylo nutné fermentovat listy. Pravé indigo (získávané z listů indigovníku pravého) bylo po mnoho staletí vzácností, dováželo se s karavanami, směřujícími z dálného východu. O tuto možnost Evropa přišla s odříznutím obchodních tras Turky v 15. století. Bylo nutné najít jinou, bezpečnější cestu a příležitosti se chopili portugalší mořeplavci. Vasco da Gama jako první obeplul Afriku kolem mysu Dobré naděje a nalezl tak poměrně rychlý a bezpečnější způsob, jak zajistit přísun vzácných komodit, které Asie nabízela. Mezi nimi bylo i pravé indigo. To se začalo do Evropy dovážet ve velkém a poptávka po borytové náhražce postupně klesala. Ve Velké Británii vedl dovoz indického barviva dokonce k lokálním sociálním nepokojům v oblastech, které se zaměřovaly na pěstování a zpracování borytu a užívání pravého indiga k barvení látek se ještě v 17. století trestalo smrtí. Také v dalších evropských zemích platil zákaz dovozu indiga. Restriktivní opatření států ani "borytové revoluce" v Británii už ale nedokázaly zastavit úpadek pěstování této rostliny. V českých zemích se boryt pro barvířské účely pěstoval ještě v 19. století, ale nakonec i zde jeho sláva pominula a boryt "zplaněl".

 

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt