Správa CHKO Pálava >> Správa informuje >> Aktuality >> Co sužuje naši krajinu? – 6. Krajina intravilánu

Co sužuje naši krajinu? – 6. Krajina intravilánu

Co sužuje naši krajinu? – 6. Krajina intravilánu

22.5.2018

Ve Zpravodaji Mikulova vyšel poslední díl seriálu o krajině a jejích problémech. Na závěr jsme se z přírody přesunuli do intravilánu, který je nedílnou součástí krajiny.

Intravilán je místem, kde většina z nás tráví nejvíce času. Jeho charakter a vzhled nás tedy často ovlivňují silněji, než si myslíme, a proto je potřeba jim věnovat patřičnou pozornost. Sídla nejsou tvořena pouze soukromými domy a pozemky, ale také veřejným prostorem, který patří všem, a všichni by se v něm tedy měli cítit dobře – místní obyvatelé i návštěvníci. Je tomu tak i v naší krajině?

obr_6_dil

V turisticky exponovaných oblastech se prvky intravilánu, jako třeba tento soubor reklamních cedulí, posouvají i do volné krajiny. Smutné je, když kazí výhled na to, kvůli čemu většina návštěvníků přijíždí, – v tomto případě na úchvatné panorama Pálavy. (foto Kryštof Chytrý)

Všechna sídla ležící v CHKO Pálava, Mikulov nevyjímaje, obohacuje, a zároveň sužuje turistický ruch. Jsou kvůli němu nejen krásná, ale i přetěžovaná. Tato schizofrenní situace se výrazně projevuje na postojích místních obyvatel k turismu i turistům samotným. Zatímco ti, kdo se turistickým ruchem živí, jásají, ostatní jsou čím dál více podrážděni. Počty turistů totiž rok od roku stoupají a zřejmě ještě nedosáhly svého vrcholu. Pálava stále láká obrovské množství návštěvníků a není se čemu divit – vždyť kde jinde v České republice najdeme tak dokonalou kombinaci všeho, co lidé rádi zažívají o dovolené, než v této části jižní Moravy. Bělostné skály, víno, teplo a slunečno, koberce pestrobarevných květů, ozvěny dávné historie doby lovců mamutů, barokní kouzlo Mikulova, blízkost Lednicko-valtického areálu, kvalitní služby – to vše dělá z Pálavy ideální turistický cíl. Je ale potřeba nespustit ze zřetele skutečnost, že jak Pálava samotná, tak sídla, která k ní patří, mají malou rozlohu, jež omezuje hranici únosnosti turistického využití této krajinné oblasti. Musí zde zbýt také dostatek prostoru pro místní obyvatele, a to prostoru ve fyzickém i mentálním smyslu slova.

Jedním z ukazatelů vytížení krajiny turistickým ruchem je hustota informační infrastruktury, tedy různých směrovek, poutačů a reklamních cedulí, která je na Pálavě poměrně značná. Překvapivé je to zejména v kontextu dnešní doby, kdy má téměř každý GPS navigaci a další užitečné informační technologie v mobilním telefonu a kdy je trendem vše zjednodušovat a očišťovat veřejný prostor od zbytných rušivých elementů. Zajímavý výsledek by mohla přinést studie zabývající se tím, jak moc jsou v současné době tyto prvky informační infrastruktury skutečně využívané návštěvníky. Např. o naprosté nezbytnosti robustního trojrozměrného poutače s podrobným popisem sortimentu daného podniku, navíc opatřeného směrovkou hlásající vzdálenost pouhých 8 nebo 15 m, bychom jistě mohli polemizovat. Žádná krajina, tedy ani krajina intravilánu, by neměla být zanesena nepotřebnými věcmi – aby byla skutečně harmonická a lidem se v ní dobře žilo. Příkladem hodným následování je historické centrum města Znojma, kde relativně nedávno problém s reklamními cedulemi koncepčně vyřešili ke spokojenosti všech. Na jednu provozovnu připadá jeden poutač, přičemž všechny mají jednotný styl – řešení rozumné, spravedlivé a esteticky hodnotné.

Pálava i sídla, která k ní patří, jsou svébytné krajinné prvky – vápencové bradlo je v okolní ploché krajině unikátem, vesnice mají ve svém základu specifický charakter dokreslený vinnými sklípky a Mikulov se pyšní nejen monumentálními i něžnými barokními stavbami, ale také hodnotnou moderní architekturou. Výrazným věcem, stejně jako výrazným osobnostem, sluší pouze uměřené doplňky. Měli bychom je této krajině dopřát, aby byla i nadále naší chloubou.

Závěrem tohoto miniseriálu si dovolujeme čtenáře vyzvat k diskuzi nad nastíněnými tématy. Máte-li jakoukoli připomínku, dotaz, podnět, prosím obraťte se na nás (helena.prokesova@nature.cz, 731679942), velmi uvítáme zpětnou vazbu. Děkujeme a přejeme krásné léto.

Helena Prokešová

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt