Správa CHKO Pálava >> Správa informuje >> Aktuality >> Dobré zprávy ze Slaniska

Dobré zprávy ze Slaniska

Dobré zprávy ze Slaniska

19.10.2015

V posledních letech se zásadně změnila forma péče o NPR Slanisko u Nesytu. Postupné zvyšování intenzity pastvy v posledních letech přineslo očekávané výsledky.

Návrat pastvy spolu s dalšími zásahy, které na nejcennějším slanisku v ČR v nedávné době realizovala Správa CHKO Pálava (vyřezávky, proředění topolového porostu), začínají přinášet první výsledky. Kromě posílení populací některých slanomilných druhů rostlin (např. hvězdnice slanisté panonské) byly při botanickém průzkumu v září 2015 po více než deseti letech znovu nalezeny dvě kriticky ohrožené trávy - bahenka šášinovitá (Heleochloa schoenoides) a skrytěnka bodlinatá (Crypsis aculeata), pro niž je to v současnosti jediná recentní lokalita na našem území. Celkově se zde vyskytuje téměř 30 druhů rostlin, vázaných na tento typ prostředí.

Pro podporu slanomilných druhů rostlin i bezobratlých živočichů chystá Správa CHKO Pálava na letošní rok ještě vytvoření průseků v rákosinách, které by spojily slanisko se samotným rybníkem Nesyt. Na vyčištěné ploše je pro příští sezónu plánována pastva.

Pavel Dedek, Správa CHKO Pálava

 

 

 http://palava.ochranaprirody.cz/sprava-informuje/e-vestnik/

 

bahenka šášinovitá skrytěnka bodlinatá
bahenka šášinovitá skrytěnka bodlinatá

 

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt