Správa CHKO Pálava >> Správa informuje >> Aktuality >> Interaktivní mapa proměn pálavské krajiny

Interaktivní mapa proměn pálavské krajiny

Interaktivní mapa proměn pálavské krajiny

8.8.2018

Jak se ve 20. století změnila krajina CHKO Pálava, ukazuje nová mapová aplikace s historickými leteckými snímky.

V roce 1938 proběhlo první letecké snímkování území dnešní CHKO Pálava, a právě tyto historické letecké snímky ukazuje nová mapová aplikace. V sousedním okně je stejná plocha zobrazena na leteckém snímku současném, takže lze snadno zjistit, k jakým změnám došlo. Na zajímavá místa upozorňují i značky v mapě doplněné komentářem.

Během 20. století se pálavská krajina změnila výrazně, největší zásluhu na tom má člověk a jeho hospodaření. Došlo k zániku mozaiku drobných pozemků, intenzifikaci lesního hospodaření, obnově vysušených rybníků, zarůstání stepí i dalším změnám. Negativním důsledkům některých z nich jsme se věnovali i v aktuálním čísle e-Věstníku.

otevřít aplikaci

aplikace

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt