Správa CHKO Pálava >> Správa informuje >> Aktuality >> Konference o orlu královském na Slovensku

Konference o orlu královském na Slovensku

Konference o orlu královském na Slovensku

7.10.2013

Ve dnech 2.-5. října 2013 se v Bratislavě konala 7. mezinárodní konference o orlu královském (Aquila heliaca).

Hlavním pořadatelem byla nevládní organizace Ochrana dravcov na Slovensku, spolupořadateli bylo Ministerstvo životního prostředí Slovenské republiky, MME (partnerská organizace BirdLife International v Maďarsku) a Česká společnost ornitologická. Z předchozích 6 ročníků se 5 konalo v Maďarsku a poslední v roce 2008 v Bulharsku. Konference se zúčastnilo kolem 45 ornitologů působících v 10 státech Evropy. Zaznělo zde 19 prezentací, týkajících se především ochranářské problematiky (zejména trávení a úhynů na sloupech a vedení vysokého napětí), dále rozšíření a velikosti populace v jednotlivých státech či regionech areálu orla královského, aktuálních poznatků z jeho migračního chování (především podle výsledků satelitní telemetrie) nebo hnízdní a potravní biologie. Vystaveno bylo také 5 posterů (z toho 4 maďarské se zabývaly využitím genetických analýz) a promítnut film o orlu královském ze Slovenska.

V jednotlivých referátech byly prezentovány aktuální odhady velikosti populace orla královského v jednotlivých státech: Maďarsko 150-160 párů, Slovensko 53-58 párů, Rakousko 7-11 párů, Česká republika 3 páry (vše k roku 2013), Srbsko 2-5 párů (v období 2005-2013), Makedonie aktuálně 20-25 párů (v letech 2011 a 2012 však až 29 hnízdících párů), Bulharsko 28 teritorií a 24 hnízdících párů (2013), evropská část Turecka (Thrákie) 35-45 párů. Z Řecka druh jako hnízdič již vymizel. Největší světové populace hostí Kazachstán (3220-3990 párů), Rusko (odhad v rozmezí 3181-3797 párů) a třetí největší populace by podle nových zjištění především maďarských ornitologů měla žít v asijské části Turecka – Anatolii. V zemích Višegrádské čtyřky došlo od minulé konference v roce 2008 k celkovému nárůstu hnízdní populace o 45%. Varovným trendem je však nárůst případů trávení těchto i jiných druhů dravců v Maďarsku, na Slovensku a Rakousku; v České republice sice dosud u orla královského nebyl potrvzen žádný případ, lze to však přičíst spíše celkové vzácnosti druhu. Nalezené oběti otrav zjevně představují pouze špičku ledovce a vzhledem k počtu potvrzených nálezů např. u orla mořského je velmi pravděpodobné, že obětí otrávených návnad se u nás příležitostně stává i orel královský.

Součástí konference byl i workshop k novému mezinárodnímu akčnímu plánu pro orla královského – jeho poslední verze pochází z roku 1996, vychází z dat k roku 1993 a je tak nejzastaralejším ze všech akčních plánů pro evropské druhy ptáků.

Exkurze zavedla účastníky na několik hnízdišť orlů královských v oblasti Malých Karpat, maďarští kolegové při ní předvedli speciálně vycvičeného psa pro vyhledávání otrávených návnad. Tato nová metoda je v Maďarsku používána od letošního roku ve spolupráci policie, správ národních parků a nevládní organizace MME. Její účinnost je ohromující a dokazuje, že problém trávení je ještě daleko horší, než jsme si dokázali představit. Pes je schopen najít návnadu i její oběti, a to i zakopané v zemi.

Příští mezinárodní konference o orlu královském by se měla konat v roce 2018 v Rusku.

 

 

 

Orel královský – mládě na hnízdě (foto Petr Horák)

  

Ukázka práce psa, cvičeného na vyhledávání otrávených návnad

(foto David Horal)

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt