Správa CHKO Pálava >> Správa informuje >> Aktuality >> Návrat pastvy na Stolovou horu

Návrat pastvy na Stolovou horu

Návrat pastvy na Stolovou horu

18.7.2017

Poprvé v novodobé historii se na vrcholové plošině Stolové hory v CHKO Pálava pasou koně.

Pastva v této národní přírodní rezervaci probíhá již od jarních měsíců a malé stádečko, čítající tři koně, důkladně vypáslo více než dva hektary stepních trávníků. Vypasené plochy jsou, na jinak poměrně unifikované vrcholové plošině, velmi dobře patrné již nyní. Na vyhodnocení očekávaného pozitivního vlivu na biotu si však budeme muset ještě nějaký čas počkat. 

Pastva hospodářských zvířat patří mezi základní způsoby obhospodařování stepních rezervací. Náhorní plošina Stolové hory byla dlouhá léta opečovávána pouze strojním sečením, které sice odnímá biomasu stejně jako pastva, ale v mnoha ochranářsky významných ohledech se od pastvy podstatně liší. Při pastvě (zejména těžkých zvířat - skot, koně) např. vznikají pomístně zdupané plochy bez vegetace. Takový biotop je životně důležitý pro mnohé druhy hmyzu (kupř. brouci majky, saranče, samotářské včely a vosičky, motýli) a utužená půda je nezbytná také pro zdejší raritu, hlubinnou žížalu Allolobophora hrabei (nejdelší žížala ČR, měří i přes 0,5 m). Zatímco opakované sečení trávníky spíše zahušťuje a unifikuje, pastva prostředí naopak rozrůzňuje a umožňuje tak soužití druhů, vázaných na odlišné biotopy. Také z tohoto důvodu pastva (ani sečení) neprobíhá na celé ploše, podstatná část vrcholové plošiny je ponechána bez zásahu. Na hustší a vzrostlejší vegetaci je totiž závislý další mimořádně vzácný druh NPR Tabulová hora, střevlík uherský (Carabus hungaricus), mající na Stolové hoře, podobně jako žížala s tolik odlišnými nároky, jednu z posledních lokalit v rámci ČR.

Více o Stolové hoře i hlubinné žížale se můžete dozvědět např. zde (http://www.ochranaprirody.cz/lokality/?idmzchu=14394).

 

DSC_8637_01
DSC_8658_01
DSC_8661_01

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt