Správa CHKO Pálava >> Správa informuje >> Aktuality >> Nové tůně na Pálavě

Nové tůně na Pálavě

Nové tůně na Pálavě

16.11.2017

Jižní Morava patří mezi ty naše regiony, které jsou suchem postiženy nejvíce. Na Pálavě proto vytvoříme nebo zvětšíme dalších sedm tůní.

V těchto dnech probíhají práce na třech tůních v národní přírodní rezervaci Děvín, které se nacházejí v lesních porostech takzvané Soutěsky. Celková plocha tří budovaných tůní činí 250 m2 a práce spočívají především v  odtěžení přebytečné zeminy, správném vymodelování budoucího dna tůní a citlivém vysvahování břehů. Právě upravované tůně jsou v širokém okolí jedinými přirozenými napajedly zvěře, a kromě celé plejády ptáků bychom zde v sezóně nalezli také například skokana štíhlého, skokana hnědého, dva druhy ropuch nebo čolka obecného.

Tradiční pramen ve zmiňované Soutěsce v letošním roce zcela vyschl a podle vlastního měření Správy CHKO Pálava je hladina podzemní vody v současné době výrazně pod dlouhodobým průměrem, což jistě není důvod k radosti. Na druhou stranu se právě nyní, kdy jsou stávající tůně takřka vyschlé, naskýtá ideální příležitost k jejich prohloubení či rozšíření, kterou jsme se rozhodnuli využít. V následujících týdnech budou probíhat práce na dalších tůních také v přírodní rezervaci Šibeničník či na Mušlovské pískovně u Mikulova. Všechny práce jsou financovány z prostředků Programu péče o krajinu MŽP.

Tvorba tůní ani budování vodních nádrží však nedokáže plně kompenzovat hlavní příčiny zrychleného odtoku vody z naší  krajiny, kterými jsou zejména necitlivé zemědělské hospodaření spojené s vysokým utužením půdy a následnou erozí a dále stále nerovnoměrnější rozložení srážek v průběhu roku související s globální změnou klimatu. O tom jaká je aktuální situace se suchem v jednotlivých regionech České republiky se dozvíte více například na zde http://www.intersucho.cz .

Reportáž ČT ze dne 15.11.2017

 Udržení vody v krajině je stále ožehavějším tématem a potřeba přijímat praktická opatření je čím dál tím naléhavější. Jedním ze způsobů, jak zpomalit odtok vody a zajistit její trvalou přítomnost v krajině, je také údržba stávajících, či budování nových drobných vodních ploch. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR se proto trvale snaží vytvářet nové tůně, malé vodní nádrže nebo suché poldry sloužící k zadržení nadměrných srážek. Průběžně se také stará o odbahňování stávajících zazemněných vodních ploch. Kromě zpomalení odtoku a akumulace vody, jako stále cennější suroviny, pak tato činnost také přispívá k udržení či zvýšení druhové pestrosti lokalit, ve kterých jsou budovány. V praxi mají velký přínos zejména pro obojživelníky, mokřadní rostliny nebo pro ptáky.

Jiří Kmet, vedoucí SCHKO Pálava

 

DSC_9861
DSC_9873
DSC_9838
DSC_9820

 

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt