Správa CHKO Pálava >> Správa informuje >> Aktuality >> Příměstský tábor Domeček v přírodě

Příměstský tábor Domeček v přírodě

Příměstský tábor Domeček v přírodě

3.8.2017

Minulý týden (24. až 28. července) se uskutečnil příměstský tábor Domeček v přírodě, na jehož programu spolupracoval DDM Mikulov se zaměstnanci Správy CHKO Pálava. Tábora se zúčastnilo 23 dětí (7 až 12 let), většina z nich byla z Mikulova a okolních vesnic.

Pro děti jsme připravili bohatý program plný terénních exkurzí, pozorování a poznávání živočichů, rostlin a přírodních zákonitostí. Nechyběly ani naučné a dovednostní hry.

V pondělí se děti představily, pomocí seznamovacích her si vzájemně upevnily jména svých nových kamarádů a odpoledne vyrazily na Svatý kopeček, kde se dozvěděly základní informace o Pálavě, jejím geologickém původu, historii a příčinách její unikátnosti. Povídali jsme si také o samotném Svatém kopečku a stavbě na jeho vrcholu – poutní kapli svatého Šebestiána.

Pro další dva dny se děti rozdělily na dvě skupiny. Zatímco děvčata měla v úterý v Getsemanské zahradě ukázku odchytu a kroužkování ptáků od zkušeného kroužkovatele Vlastimila Sajfrta, kluci šli s entomologem Pavlem Dedkem chytat a určovat hmyz a další bezobratlé na Svatý kopeček. Druhý den se skupiny na stanovištích vystřídaly.

Od pana kroužkovatele se děti dozvěděly, z jakého důvodu a jakým způsobem se správně odchytávají ptáci, měly možnost vidět, jak s nimi po odchytu zacházet – jak je vyprostit ze sítě, uložit do textilního sáčku, okroužkovat apod., a samy si vyzkoušely okroužkovaného ptáka vypustit zpět na svobodu. Zatímco první den se do sítě chytili pouze 4 ptáci – 2 kosi černí, pěnice černohlavá a sýkora babka, druhý den tomu bylo úplně jinak – v sítích uvízlo celkem 19 jedinců. Vedle několika pěnic černohlavých a sýkor koňader to byli ještě 3 brhlíci lesní, 2 červenky obecné, 2 strakapoudi jižní, 2 strakapoudi velcí a 1 budníček menší.

Entomologická vycházka na Svatý kopeček měla, jakožto „lov se síťkami v ruce“, ohromný úspěch zejména u kluků, ale ani děvčata nezůstala pozadu. Děti se naučily rozlišovat kobylky od sarančí, a několik dobře poznatelných sarančí si vyzkoušely určovat dokonce i do druhu. Většinu dětí zaujala vzácná modrá mandelinka (Eumolpus asclepiadeus), která se živí listy pouze jediné rostliny, a to teplomilné byliny tolity lékařské. Dále jsme viděli např. několik druhů motýlů okáčů, velkého barevného lišaje šeříkového, larvy mravkolva a nosorožíky kapucínky.

Místo plánované čtvrteční celodenní vycházky po Pálavě jsme kvůli nepříznivému počasí vyrazili alespoň do jeskyně na Turoldu, kde jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí o její pohnuté historii a o jejích zimních obyvatelích – netopýrech a vrápencích.

Pátek jsme věnovali krajinnému umění (land art). Ráno se děti dozvěděly od lektorky Lenky Rabušicové, co to vlastně krajinné umění je a k čemu slouží, a potom jsme vyrazili do suchého lomu na SV úpatí Svatého kopečku. Cestou jsme sbírali materiál na umělecká díla, která jsme tvořili na dně lomu. Výtvory dětí jsme vyfotografovali, vytiskli a zalaminovali, aby se s nimi děti mohly doma pochlubit rodičům. Originály zůstaly v přírodě a přinášejí potěšení náhodným kolemjdoucím. Po obědě, který nám paní kuchařka, bydlící v domě u lomu, naservírovala na své zahradě, abychom zde mohli zůstat až do odpoledne, jsme se osvěžili brouzdáním v mělké části zatopeného lomu Janičův vrch. Manžel paní kuchařky provedl děti po své sbírce minerálů, hornin a zkamenělin.

V průběhu celého tábora se děti formou odpoledních her seznamovaly s pálavskými unikáty z říše rostlin a jejich životními strategiemi. Např. u kavylu skalního jsme demonstrovali typickou vlastnost všech stepních trav kavylů – jejich obilky jsou kromě šíření větrem uzpůsobené ještě k tomu, aby se zavrtaly do země a nebylo snadné je vytáhnout. Děti soutěžily v týmech, kdo nejrychleji zašroubuje do dřeva sadu vrutů pomocí šroubováku. V souvislosti s violkou nejmenší si děti zahrály na mravence, kteří sbírají a nosí do mravenišť semínka violek, a to kvůli živinami bohatému přívěsku zvanému masíčko. Občas semínka poztrácejí, čímž violky pomáhají rozšiřovat – říkáme tomu myrmekochorie. Děti opět soutěžily v týmech – běhaly po čtyřech, sbíraly balónky s navázanými bonbóny a v „kusadlech“ je nosily do „mravenišť“.

Společně strávených pět dnů bylo velmi příjemných. Troufáme si říci, že se tábor vydařil. Těšíme se, že se příští rok opět setkáme.

 

Helena Prokešová

 

 

P_20170725_093914 P_20170725_094829 P_20170726_090740 P_20170726_093446 P_20170726_094713
P_20170726_095457 P_20170728_105825 P_20170728_110137 P_20170728_110249  

 

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt