Správa CHKO Pálava >> Správa informuje >> Aktuality >> Sčítání letounů

Sčítání letounů

Sčítání letounů

12.1.2017

Ve středu 11. ledna proběhlo každoroční sčítání zimujících letounů (tj. netopýrů a vrápenců) v jeskyni Na Turoldu, dále pak ve sklepích v Lednici a ve Valticích.

Celkem se na těchto místech letos napočítalo 694 zimních spáčů.

Podzemní prostory, které mají během celého roku poměrně stabilní teplotu, jsou vhodnými místy pro zimování našich netopýrů a vrápenců. Aby měli vědci, kteří se těmito živočichy zabývají (= chiropterologové), a také ochranáři jasno v tom, jak to s jejich početností u nás vypadá, probíhají na mnoha zimovištích pravidelná sčítání. Nejinak je tomu i v Turoldské jeskyni a umělých podzemních prostorách v Lednici a ve Valticích. Z tabulky (viz níže) se můžete dozvědět přesné počty jedinců jednotlivých druhů zimních spáčů, které se na těchto pěti místech letos podařilo napočítat. Odborníci mezi nimi zaznamenali také několik zvířat opatřených kroužky, jejichž identifikační čísla si zapsali a zanesli do příslušné databáze. Potěšující je, že počty zimujících zvířat rok od roku stoupají; ve srovnání s lednem roku 2016 opět došlo k mírnému navýšení. V jeskyni Na Turoldu bylo v roce 2016 napočítáno 426 letounů, letos dokonce 440.

český název latinský název počet jedinců
Mikulov Lednice Valtice
Na Turoldu sklepy pod zámkem umělá jeskyně zámecký skleník sklep zahradnictví
vrápenec malý Rhinolophus hipposideros 356 243 4 5 1
netopýr brvitý Myotis emarginatus 76
netopýr řasnatý Myotis nattereri 5
netopýr vodní Myotis daubentonii 1 1
netopýr velkouchý Myotis bechsteini 1
netopýr dlouhouchý Plecotus austriacus 1

 

Vrápenci i netopýři patří do řádu letouni (Chiroptera), což je skupina živočichů, kteří jsou jako jediní ze savců schopni aktivního letu, a to za pomoci předních končetin přeměněných v křídla. Pro ně typická echolokace je jejich hlavním orientačním smyslem. Funguje na principu vysílání krátkých sérií vysokofrekvenčních zvuků, které narážejí do předmětů v jejich okolí. Odražené zvukové vlny jsou zachytávány velkými ušními boltci a zpracovávány citlivým sluchem. Letouni tímto způsobem registrují skutečnosti, které jsou pro ně otázkou života a smrti – přítomnost překážek a potravy (hmyzu).

Jak poznáme netopýra od vrápence? U zimujících jedinců snadno a na první pohled. Zatímco netopýři skládají křídla podél těla, vrápenci jsou do nich i s hlavou celí zabalení; z „balíčku“ vyčuhují jenom drápkaté nožky, na kterých jsou zavěšení. Rozeznatelné jsou také jednotlivé druhy netopýrů: např. netopýr brvitý zimuje zavěšený a ve velmi těsných skupinách, kterým se mezi „netopýrology“ říká klastry, netopýr řasnatý naproti tomu jednotlivě ve spárách. Zimující netopýři rodu Plecotus (ušatý a dlouhouchý) skládají ušní boltce podél boku hlavy, takže vlastní boltce nejsou vůbec vidět; z hlavy "čouhají" pouze ušní víčka (tragy).

Ačkoli pozorování těchto zajímavých živočichů na jejich zimovištích je nezapomenutelným zážitkem, měli bychom si uvědomovat, že je naše přítomnost ruší a vytrhává ze spánku. Jelikož se jedná o hmyzožravce, kteří mají za běžných podmínek velmi rychlý metabolismus, musí letouni během zimního spánku zpomalit všechny své tělesné funkce na minimum, aby vůbec přežili. Proberou-li se předčasně, metabolismus se částečně nastartuje, a oni tak zbytečně spálí část svých nevelkých energetických zásob. Několikeré vyrušení během zimování pro ně může znamenat smrt. Proto pokud na ně někde narazíme, rychle si je prohlédněme, ale zbytečně na ně nesviťme, nedýchejme a rozhodně se jich nedotýkejme – ať se zase na jaře můžou rozletět!

Helena Prokešová

 

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt