Správa CHKO Pálava >> Správa informuje >> Aktuality >> Tůně nejen pro žáby

Tůně nejen pro žáby

Tůně nejen pro žáby

12.7.2016

Slanisku u Nesytu je díky úspěšným managementovým zásahům v posledních letech věnována zvýšená pozornost biologů i médií. V minulých letech Správa CHKO Pálava zavedla na naší nejvýznamnější lokalitě slanomilné fauny a flóry pastvu koní, vyčistila některé zarostlé plochy, ořezala vrby "na hlavu", vytvořila průseky v rákosinách navazujících na rybník Nesyt, proředila topolový porost a zavedla pastvu i v něm.

V letošním roce jsme přistoupili k vytvoření pěti mělkých tůní o rozloze cca  25 m2 a maximální hloubce cca 1 m na botanicky méně hodnotných plochách NPR Slanisko u Nesytu. Primárním cílem v tomto případě nebyla podpora obojživelníků, byť ti je budou moci samozřejmě využít rovněž. Nové tůně na Slanisku byly vytvářeny tak, aby jejich velmi pozvolné břehy nabídly dostatek vlhkého, ale nezatopeného substrátu. Aby břehy tůní nezarostly rákosem, byly vyhloubeny v ohrazených částech Slaniska, kde pravidelně probíhá rotační pastva. Zvířata, která budou tůně využívat jako napajedla, pak svými kopyty zajistí dostatečnou míru disturbancí (narušení) pro cílové druhy. Těmi jsou slanomilné rostliny, vázané na narušovaný substrát a některé druhy bezobratlých, mezi nimi především saranče slaništní (Aiolopus thalassinus). Pro ni je Slanisko u Nesytu jedinou lokalitou v ČR, na které se pravidelně vyskytuje a také rozmnožuje. Samičky sarančí kladou v pozdním létě a na podzim vajíčka do vlhké, holé nebo jen spoře zarostlé půdy. Ta zde přezimují a na jaře se líhnou nymfy.

Aby se snížilo riziko  zničení vajíček sarančí pod kopyty koní, bude část tůní každoročně v kritickém období vyplocena a zvířata k nim nebudou mít přístup. To umožní i rozvoj slanomilné vegetace, navíc pro řadu druhů v ideálním období pozdního léta.

Množství vody v tůních bude kromě úhrnu srážek v daném období záviset také na úrovni hladiny rybníka Nesyt. Předpokládáme tedy výrazné kolísání vody v tůních nejen mezi jednotlivými roky, ale i v rámci jedné sezóny.

 

DSC_6432_01 DSC_6500_01 aiolopus DSC_6491_01

bagrování tůní v NPR

Slanisko u Nesytu

nová tůň v NPR

Slanisko u Nesytu

saranče slaništní koně na Slanisku

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt