Správa CHKO Pálava >> Správa informuje >> Aktuality >> Turold opět nejlepší "noclehárnou" v regionu!

Turold opět nejlepší "noclehárnou" v regionu!

Turold opět nejlepší "noclehárnou" v regionu!

22.1.2018

Rok se s rokem sešel, a tak ve středu 10. ledna 2018 opět proběhlo tradiční sčítání zimujících netopýrů a vrápenců (souhrnně zvaných letouni) v jeskyni Na Turoldu, dále pak ve sklepích v Lednici a ve Valticích.

Celkem se na těchto místech v letošním roce napočítalo 706 nocležníků.

Podzemní prostory, ať už přirozené (jeskyně), nebo umělé (sklepy), se vyznačují tím, že jejich teplota v zimě neklesá pod nulu, a právě proto je pro své zimování netopýři a vrápenci vyhledávají. Jelikož se jedná o poměrně vzácné živočichy, je potřeba mít přehled o tom, jak to s jejich početností u nás vypadá. Zimování je pro sčítání nejvhodnější příležitostí, neboť zvířata jsou v klidu, a je tedy snadné určit jejich přesný počet. Sčítat netopýry a vrápence na jejich zimovištích mohou pouze osoby k tomu oprávněné, a i ty tuto práci musí provést co nejrychleji, protože přítomnost člověka tyto vzácné tvory ruší a vytrhává ze spánku, při čemž dochází ke zbytečnému spalování energetických zásob, které mají zimní spáči uložené v těle na přežití zimy.

I když letos v turoldské jeskyni oproti loňskému roku (více zde) chyběli netopýr velkouchý (Myotis bechsteinii) a netopýr dlouhouchý (Plecotus austriacus), kteří zde byli loni zaznamenáni po jednom jedinci od každého druhu, potěšující je, že počty zimujících zvířat rok od roku stoupají – v roce 2016 bylo napočítáno 426 letounů, o rok později 440, a letos dokonce 450. Ve srovnání s ostatními sledovanými zimovišti v regionu (viz tabulka níže) jeskyně Na Turoldu vychází co do počtu jedinců i diverzity druhů jednoznačně nejlépe. Nápadný je zejména meziroční nárůst počtu vrápenců (o 45 jedinců), což je podle slov zkušeného sčitatele, zoologa Josefa Chytila, trend zaznamenatelný v celé České republice.

český název
latinský název
Jeskyně Na Turoldu
sklepy pod zámkem
Lednice
umělá jeskyně
Lednice
zámecký skleník
Lednice
sklep zahradnictví
Valtice

vrápenec malý

Rhinolophus hipposideros

401

247

4

3

2

netopýr brvitý

Myotis emarginatus

41

netopýr řasnatý

Myotis nattereri

7

netopýr vodní

Myotis daubentonii

1

Zavede-li Vás zimní vycházka na Turold, připravte se prosím na to, že na terasách bývalého lomu bude probíhat vyřezávka náletových dřevin. Porost na terasách a jejich svazích je potřeba značně proředit, aby na nich mohly v budoucnu lépe prosperovat světlomilné druhy rostlin a živočichů, které jsou předměty ochrany Přírodní rezervace Turold a které na těchto místech v současné době vlivem zástinu pouze živoří. Z rostlin jsou těmito druhy např. len tenkolistý (Linum tenuifolium), hvězdnice zlatovlásek (Galatella linosyris) a koulenka prodloužená (Globularia bisnagarica), z živočichů např. okáč kostřavový (Arethusana arethusa), modrásek rozchodníkový (Scolitantides orion) a saranče modrokřídlá (Oedipoda caerulescens). Hlavní motivací je však udržení populace velmi vzácného druhu brouka – kozlíčka Musaria argus, jehož larvy se vyvíjejí v kořenech světlomilné byliny seselu sivého (Seseli osseum). Ačkoli je tato rostlina na Pálavě i v jejím okolí poměrně hojná, kozlíček se vyskytuje pouze na Turoldu.

Mgr. Helena Prokešová

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt