Správa CHKO Pálava >> Správa informuje >> Aktuality >> Vítání ptačího zpěvu v revitalizované NPP Pastvisko u Lednice

Vítání ptačího zpěvu v revitalizované NPP Pastvisko u Lednice

Vítání ptačího zpěvu v revitalizované NPP Pastvisko u Lednice

6.5.2019

Účastníci ornitologické vycházky se přesvědčili, že obnova mokřadu byla úspěšná.

První květnový víkend již tradičně probíhá v Lednici akce Vítání ptačího zpěvu. V sobotu 4. května se na lednickém náměstí sešlo přes 40 zájemců o ornitologii. Letošní vycházka byla na závěr zpestřena návštěvou nově zrevitalizovaného mokřadu Pastvisko u Lednice, která je národní přírodní památkou [1].

Ačkoliv těžká technika opustila území mokřadu teprve na přelomu února a března, bylo zde již co pozorovat. Mezi viděnými nebo slyšenými druhy byla potápka malá, kopřivka obecná, čejka chocholatá či vodouš rudonohý. Z rákosí se ozýval strnad rákosní, slavík modráček, chřástal vodní a tři druhy rákosníků. Na obloze se také krátce objevil dospělý orel mořský. Měl se co ohánět, v nedalekém hnízdě na něj totiž čekala dvě hladová mláďata.

Důkaz, že proběhlá revitalizace [2] byl krok správným směrem, ukazují nejen výše uvedená pozorování, ale také přítomnost obojživelníků i potvrzení výskytu pijavky lékařské.

12_2  12_3  12_4  12_5

[1] NPP Pastvisko u Lednice patří podle Ramsarské úmluvy k mezinárodně významným mokřadům (Mokřady Dolního Podyjí). NPP byla vyhlášena v roce 1990 a předmětem ochrany jsou zde mokřadní biotopy s mnoha vzácnými druhy živočichů, jako je lesák rumělkový, kuňka ohnivá nebo bobr evropský.

[2] Projekt „Revitalizace NPP Pastvisko u Lednice“ byl podpořen 100% dotací z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 4.1. Náklady na realizaci byly 10,1 milionu Kč.

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt