Správa CHKO Pálava >> Správa informuje >> Aktuality >> V aleji ke stu let republiky je volných posledních pět třešní

V aleji ke stu let republiky je volných posledních pět třešní

V aleji ke stu let republiky je volných posledních pět třešní

9.8.2018

O víkendu 27. a 28 října 2018 se uskuteční výsadba aleje ke stu let republiky, kterou organizují Správa CHKO Pálava a spolek Mikulovští ve spolupráci s Městem Mikulovem a rodinou Hlavenkových. Jednotlivé stromy si budou „adoptovat“ občané.

Jeden kilometr dlouhé stromořadí bude tvořeno stovkou stromů, většinou ovocných. Převládat budou hrušně a třešně, doplňovat je budou duby, oskeruše a Tatarovy hrušně a na žádost některých občanů hrušně polničky a ve sníženině s příhodnějším mikroklimatem lípy a jabloně. Aktuálně je již většina stromů rozebrána. Máte-li zájem se do této akce zapojit, volných je posledních pět třešní - případně kontaktujte o.yo4e4UHIEy134uM7N_5fem.

alej

Travnatý pás je zde sice katastrovaný, ale ve skutečnosti je pozemek užíván stejným způsobem jako přilehlé pole.

Financování z občanských darů má především důležitý popularizační aspekt. I proto jsme vybrali převážně ovocné stromy. Věříme totiž, že právě tyto dřeviny chybějí naší krajině nejvíce, neboť skrze jejich plody si lidé mohou snáze najít cestu ke krajině, k pochopení jejích problémů a ke stromům coby jejich spoluřešitelům.

stromoradi

Stromořadí ještě zvýrazní malebnost okolní krajiny, bude omezovat větrnou erozi, časem přinášet plody a především zajišťovat v naší krajině tolik potřebný stín.

1

Pro výsadbu jsme vybrali polní cestu a pozemek katastrovaný jako travnatý pás mezi poli a vinohrady za Mikulovem ve směru na Milovice. Větší část aleje bude na pozemku Města Mikulova, menší část na státním pozemku, s nímž má právo hospodařit Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt