Správa CHKO Pálava >> Správa informuje >> Aktuality >> Víkendové setkání stráže přírody CHKO Pálava a CHKO Moravský kras

Víkendové setkání stráže přírody CHKO Pálava a CHKO Moravský kras

Víkendové setkání stráže přírody CHKO Pálava a CHKO Moravský kras

19.7.2016

O víkendu (15. až 17. 7. 2016) se v Mikulově setkali členové stráže přírody (SP) ustanovené při Správě CHKO Pálava a Správě CHKO Moravský kras.

Celkem asi 20 strážců a hostů setkání se v pátek 15. 7. sešlo na Správě CHKO Pálava na diskuzním semináři a jednalo především o organizačních záležitostech, které jsou nastaveny jak platnou legislativou (zákon o ochraně přírody a krajiny, prováděcí vyhláška), tak i vnitřními předpisy Agentury ochrany přírody a krajiny (zřizovatel). Pověření pracovníci obou pracovišť (Pálava – Matuška, M. kras – Tůma) představili organizaci a činnost svých skupin strážců, zástupce ústředí AOPK ČR (Vítek) zase podrobně vysvětlil směrování a záměry vedení Agentury k této činnosti (především informační a průvodcovské aktivity, doplněné represními). Zbytek semináře se pak vedl v duchu všeobecné diskuze a výměny zkušeností mezi zúčastněnými členy stráže přírody.

Terénní část setkání se pak v sobotu 16. 7. odehrála postupně v PP Kočičí skála, v NPR Tabulová a v NPR Děvín, kde byl natočen i krátký příspěvek pro brněnské zpravodajství ČT (http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10498629597-zpravy-v-10/216411010000717). Odpoledne pak strážci navštívili NPR Křivé jezero, ornitologickou pozorovatelnu u rybníka Nesyt v NPR Lednické rybníky, NPR Slanisko u Nesytu a novou PP Lom Janičův vrch. Terénní část setkání potom zakončila návštěva Jeskyně na Turoldu v PR Turold.

Nedělní program už byl volný a s návštěvou PR Svatý kopeček a nové expozice Archeoparku v Pavlově.

Většina zúčastněných strážců je tvořena dobrovolníky, kteří se věnují terénní ochraně přírody ve svém volném čase a převážně i na svoje náklady.

Setkání SP Pálavy a Moravského krasu se uskutečnilo jako součást aktivit k letošním výročím obou CHKO.

 

RNDr. Jiří Matuška

 

1_Jednání SP v zasedací mí stnosti Správy CHKO Pálava 2_Presentace k jednání SP 3_Návštěva části Růžový vrch u Sirotčího hradu v NPR Tabulová 4_Demonstrace opatření proti nepovolenému rozdělávání ohňů a táboření v NPR

Jednání SP v zasedací

místnosti Správy CHKO

Pálava

Presentace k jednání SP

Návštěva části Růžový

vrchu Sirotčího hradu

v NPR Tabulová

Demonstrace opatření

proti nepovolenému

rozdělávání ohňů a táboření

v NPR

5_Výklad u panelu NS Děvín s účastí štábu ČT 6_Společné foto v NPR Křivé jezero 7_Výklad a pozorování vodních ptáků na Nesytu (NPR Lednické rybníky) 8_Výklad k režimu nové PP Lom Janičův vrch

Výklad u panelu NS Děvín

s účastí štábu ČT

Společné foto

v NPR Křivé jezero

Výklad a pozorování

vodních ptáků na Nesytu

(NPR Lednické rybníky)

Výklad k režimu nové

PP Lom Janičův vrch

 

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt