Správa CHKO Pálava >> Správa informuje >> Aktuality >> Vojenská technika pod Pálavou opět pomáhá přírodě

Vojenská technika pod Pálavou opět pomáhá přírodě

Vojenská technika pod Pálavou opět pomáhá přírodě

4.9.2017

O víkendu se v přírodní památce Na cvičišti u Mikulova opět projížděla bojová vozidla pěchoty, což potěšilo jak fanoušky vojenské techniky, tak ochránce přírody.

Akce pro veřejnost, kterou zorganizoval Klub přátel BVP z Milovic s podporou firmy ZEBR, byla součástí okruhu aktivit, které Správa CHKO Pálava cíleně podporuje v nedávno vyhlášeném chráněném území. Prostor o rozloze cca 50 ha je trvale udržován pastvou hospodářských zvířat, kromě ní je však žádoucí také občasné narušování půdního povrchu, kterého lze docílit pojezdy těžkou technikou. Právě tomu, že zde bývalo vojenské cvičiště a vegetace byla pravidelně narušována při výcviku, totiž zdejší příroda vděčí za svoji pestrost.

Ten kdo o víkendu na cvičiště zavítal, měl mimo jiné možnost si zblízka prohlédnout vojenskou a hasičskou techniku. Ti odvážnější se mohli svézt v terénních vozidlech nebo přímo v jednom ze dvou BVP a na vlastní oči vidět, jak tato pásová vozidla dokáží změnit terén k nepoznání.

 

Přírodní památka Na cvičišti

Působením armády vzniklo na bývalých polích u Mikulova velmi různorodé prostředí, které poskytovalo vhodné podmínky celé škále organismů – počínaje těmi, které potřebují jen holou či spoře zarostlou půdu, po ty, které preferují travnatou krajinu s roztroušenými křovinami. Taková místa jsou v dnešní  intenzivně obhospodařované krajině velkou vzácností.  

Území je domovem řady vzácných druhů živočichů. Doposud zde bylo nalezeno více než 40 druhů zvláště chráněných  živočichů, zejména bezobratlých. Žije tu například patrně největší populace celoevropsky chráněného nočního motýla bourovce trnkového. Vyskytuje se tu také na čtyřicet druhů ptáků, třeba dudek chocholatý, který má v sousedním Milovickém lese nejbohatší hnízdní populaci v ČR a zde využívá bohaté potravní nabídky. Rozloha přírodní památky je 54,5 hektaru, nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 245 – 300 metrů nad mořem.

Více informací naleznete zde

 

DSC_9385
DSC_9339
DSC_9357
 DSC_9336

 

 

 

 

 

 

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt