Správa CHKO Pálava >> Správa informuje >> Aktuality >> Vyhlášena nová národní přírodní památka

Vyhlášena nová národní přírodní památka

12.8.2013

S účinností od 1. srpna 2013 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí nové zvláště chráněné území – Národní přírodní památku Kukle.

 Území se nachází v Hustopečské pahorkatině uprostřed lesního komplexu Přední kout, který je jako celek evropsky významnou lokalitou soustavy Natura 2000. Nová NPP Kukle leží v blízkosti obce Boleradice na ploše 56,8 ha na jižně orientovaném zalesněném svahu.

Předmětem ochrany jsou lesní porosty panonských teplomilných doubrav na spraši a panonských dubohabřin s výskytem zvláště chráných a ohrožených druhů, např. pryšce mnohobarvého (Euphorbia epithymoides), medovníku meduňkolistého (Melittis melissophyllum), třemdavy bílé (Dictamnus albus). Vzácně se vyskytuje i kriticky ohrožená violka bílá (Viola alba). Hlavním důvodem vyhlášení ochrany v národní kategorii však je v ČR ojedinělý výskyt timoje trojlaločného (Laser trilobum), nápadné miříkovité rostliny, která zde dosahuje severní hranice svého areálu. Tato vytrvalá rostlina s vůní kmínu je rozšířena především v Malé Asii, Blízkém východě, na jihu Ruska a Ukrajiny, na Balkáně, přičemž směrem na západ jejich lokalit ubývá. V České republice se nachází pouze na Předním koutě. Těžiště zdejší populace je soustředěna právě v nové NPP Kukle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt