Správa CHKO Pálava >> Správa informuje >> Aktuality >> Začíná revitalizace mokřadu na Pastvisku

Začíná revitalizace mokřadu na Pastvisku

Začíná revitalizace mokřadu na Pastvisku

20.12.2018

V těchto dnech byla zahájena revitalizace mokřadu nacházejícího se v národní přírodní památce Pastvisko u Lednice, kde žije řada vzácných živočichů. Práce budou dokončeny do dubna příštího roku, investorem je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

„Jde o důležitou ornitologickou lokalitu, kde pravděpodobně hnízdí chřástal malý. Není snadné jej spatřit, ale bezpečně ho prozradí typický hlas nesoucí se z rákosí nebo vysokých ostřic. Kromě ptáků se tu daří pijavce lékařské, která je velmi vzácná. V minulosti byla využívána v léčitelství k takzvanému pouštění žilou,“ vysvětluje Vlastimil Sajfrt z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Pálava.

„Cílem částečného odhahnění a rekonstrukce výpustného stavítka je zlepšení odtoku vody z území a odstranění neslovitelných lagun. Při vypouštění mokřadu totiž zůstávají v těchto lagunách ryby, zejména karas stříbřitý a střevlička východní. Ty v případě vyšších početních stavů působí problém nejen výše uvedeným druhům, ale i hojně se vyskytujícím obojživelníkům včetně vzácného čolka dunajského. Jeho larvami se totiž živí,“ dodává Vlastimil Sajfrt.

Národní přírodní památka (NPP) Pastvisko u Lednice (vyhlášena 1990) je tvořena centrálním mokřadem, na něj navazujícími loukami a podmáčenými lesními porosty. Rozloha NPP je 61,9 ha a patří k významným ornitologickým lokalitám v České republice. Lokalita je však důležitá i z pohledu malakologického. Žije zde svinutec tenký, plž, který se v České republice vyskytuje pouze na Moravě v povodí řek Dyje, Moravy a Bečvy. Jedná se o jednu z mála lokalit s výskytem životaschopné populace pijavky lékařské. Pastvisko u Lednice je pro svou jedinečnost součástí jednoho ze 14 našich mokřadů, které jsou zapsány na seznam mokřadů mezinárodního významu. Ty chrání takzvaná Ramsarská úmluva. Mokřad vznikl v 70. letech minulého století jako tzv. kompenzační opatření při vodohospodářských úpravách řeky Dyje.  

Projekt "Revitalizace NPP Pastvisko u Lednice" je podpořen 100% dotací z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 4.1., náklady na revitalizaci jsou 10,1 milionu korun.

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt