Správa CHKO Pálava >> Správa informuje >> Aktuality >> Zrušení ochrany památné pavlovnie

Zrušení ochrany památné pavlovnie

Zrušení ochrany památné pavlovnie

3.2.2016

Z památných stromů na území CHKO Pálava je v poslední době věnována zvýšená pozornost pavlovnii plstnaté, rostoucí u Dietrichsteinské hrobky v Mikulově. Tato pavlovnie byla spolu s nedalekou lípou velkolistou (Lípa u hrobky) vyhlášena za památnou dne 14.5.2004 Městským úřadem Mikulov. Důvodem pro vyhlášení byl její estetický význam, dotvářející charakter památkové rezervace, a také exotičnost dřeviny.

Pavlovnie plstnatá (Paulownia tomentosa) pochází z jihovýchodní Číny. Její rozšíření v jižní Evropě je datováno do počátků 19. století, kdy čínští exportéři porcelánu začali využívat její lehká semena jako obalový materiál pro své zboží. Vysazovala se rovněž cíleně jako okrasný strom, především pro výrazné fialové květenství a velké listy. Pavlovnie je rychlerostoucí krátkověká dřevina s velkou kořenovou výmladností. Jedná se o typického zástupce nepůvodní pionýrské dřeviny se silným invazním charakterem, obdobně jako pajasan žláznatý. Podrobněji se obecné problematice pavlovnií věnujeme v našem e-věstníku č.03/2013, který můžete najít na webových stránkách Správy CHKO Pálava v odkazu "Správa informuje".

 Zdravotní stav tohoto památného stromu bohužel není dobrý a v současné době se rychle zhoršuje. Byla prokázána rozsáhlá hniloba kmene s vnitřní dutinou sahající od hlavního kosterního větvení až k bázi kmene. Přítomnost dřevokazných hub (václavka, šupinovka) indikuje zhoubné procesy v kořenovém systému stromu. Strom je od r. 2008 pravidelně odborně ošetřován, jsou odstraňovány suché větve, větve s narušenou statikou a napadené hnilobou. Chřadnutím větví od nejnižších pater stromu dochází k zvyšování jeho těžiště, což je v kombinaci se sníženou stabilitou kmene (hniloba, houby) velmi rizikovým faktorem. V letech 2013 a 2014 proto byly provedeny tahové zkoušky. Výsledky prokázaly, že statika a stabilita stromu dosud vyhovují všem normovým zatížením, naměřené hodnoty však byly v blízkosti hraničních limitů.

 Vzhledem k charakteru dřeviny (krátkověká, rychlerostoucí) nelze ani při pokračujícím úsilí předpokládat výrazné zlepšení jejího stavu. V důsledku setrvalého snižování vitality stromu se stupňuje riziko ohrožení majetku a zdraví osob. Správa proto zahájila správní řízení o zrušení jeho ochrany, další osud stromu pak bude plně v rukou vlastníka pozemku, kterým je město Mikulov. V případě nutnosti odstranění stromu bude na místě provedena důstojná náhradní výsadba.

Tobolky pavlovnie obsahují množství drobných semen, která se dříve využívala jako obalový materiál místo polystyrenu
Tobolky pavlovnie obsahují množství drobných semen, která se dříve využívala jako obalový materiál místo polystyrenu

 

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt