Speleologie

Jihomoravský kras

Na Pavlovských vrších se setkáváme jak s povrchovými, tak s podzemními krasovými jevy. Nejlépe jsou tyto krasové útvary vyvinuty v jižní části Pálavy na vrchu Turold, který byl ale v minulosti silně poznamenán těžbou. Z povrchových krasových jevů na Turoldu jsou zajímavé menší věžovité útvary ve vrcholové partii lomu a škrapy, vyvinuté pouze na malé ploše východně od vrcholu. Před vytěžením lomu zde existovaly také menší krasové strže a rokle, jakož i hlubší krasový kaňon.

Jeskyně Na Turoldu

Podzemní systém jeskyně Na Turoldu se nachází v přírodní rezervaci Turold, který leží v bezprostřední blízkosti  města Mikulova. Spolu s jeskyní Liščí díra vytváří více než 2 km chodeb, síní a dómů. Jeskyně jsou vyvinuty v ernstbrunnských vápencích jurského stáří, nasunutých na Moravu během třetihorního alpínského vrásnění z území dnešního Slovenska. První zmínky o jeskyni na Turoldu pochází již z roku 1669, avšak tato jeskyně byla později zničena těžbou vápence. Současný podzemní systém byl objeven v roce 1951 a v letech 1958 až 1967 byl zpřístupněn pro veřejnost. Znovuzpřístupňovací práce v jeskyni Na Turoldu zahájili členové České speleologické společnosti (http://www.speleo.cz/) v roce 1999.

 

Portál, odkrytý při lámání kamene v patě stěny lomu Na Turoldu, vede do složitého labyrintu chodeb a síní. Nejvýše položené patro tvoří holé puklinovité chodby mezi mohutnými skalními bloky. Subhorizontální střední patro má prostornější síně s neobvyklými tvary stěn charakteru korálových útesů s množstvím dutinek, které jako bělostná kamenná pěna přechází místy do hráškovitých až keříčkovitých výrůstků s drúzami drobných třpytivých krystalků kalcitu. V návštěvnících vyvolávají dojem procházky po dně jurského moře. Krápníková výzdoba se vyskytuje vzácně.

 

Průchod do spodního patra vyniká vzácnou tzv. „turoldskou“ výzdobou připomínající svými tvary květák nebo mýdlovou pěnu. Spodní patro tvoří strmě klesající chodby uzavřené vodou. V hloubce 37 metrů se nachází jezerní dóm s 8 m hlubokým jezerem. Jeskyně na Turoldu je také významným zimovištěm netopýrů – nejvyšších počtů zde dosahují kriticky ohrožení vrápenci malí, ostatní netopýři zimují spíše jednotlivě. Jeskyni na Turoldu každoročně shlédne více než 20 000 návštěvníků. Více informací o PR Turold a o krasových jevech v této rezervaci najdete v publikaci vydané Správou CHKO Pálava, kterou si ve formátu PDF můžete najít v sekci pulikace ke stažení.

Jeskynní systém v PR Turold spadá pod Správu Jeskyně Na Turoldu, která je regionálním pracovištěm Správy jeskyní ČR. Správa CHKO Pálava zde s jejich pracovníky spolupracuje na zajištění ochrany všech přírodních fenoménů, živých i neživých, nacházejících se v této přírodní rezervaci. Do kompetence Správy CHKO přísluší v tomto případě, vedle územní ochrany především druhová ochrana, konkrétně ochrana zimujících netopýrů. Pro jejich účinnou ochranu je důležitý zejména klidový režim jeskyně v zimním období. Časté rušení, změny teploty prostředí v souvislosti s pohybem většího počtu osob apod. mohou zimující netopýry budit a ti pak v důsledku úbytku zásob energie mohou i hynout. V Jeskyni Na Turoldu je od června 2004 pro návštěvníky otevřena trasa o délce 300 metrů, provoz je ale omezen výhradně na období, kdy se již v jeskyních nevyskytují zimující netopýři, tj. jeskyně je pro veřejnost otevřena od 1. 5. do 30. 9., s možností posunout v příslušném roce tyto termíny s ohledem na klimatické podmínky. Bližší informace týkající se jak Jeskyně na Turoldu, tak ostatních zpřístupněných jeskyní v ČR naleznete na www.caves.cz.

 

kras

Mapa jeskyně Na Turoldu v online Atlasu CHKO Pálava

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt