Lidská sídla

Řada druhů živočichů se dokázala přizpůsobit i naprosto novým podmínkám lidských sídel, některé z nich je dokonce upřednostňují před svými původními biotopy. Z území chráněné krajinné oblasti je z lidských obydlí známo několik kolonií netopýrů, např. kolonie vrápenců malých v bývalé hájovně Panenský mlýn a kolonie netopýra velkého z věže kostela v Pavlově. Několik málo kilometrů od hranice CHKO Pálava existuje vůbec největší známá evropská kolonie netopýra brvitého (Myotis emarginatus), která čítá až 600 samic. Mnoho druhů netopýrů se navíc v době přesunů z letních kolonií na zimoviště uchyluje do nejrůznějších sklepních prostorů, včetně sklepů vinných. Na vyšších budovách pravidelně hnízdí rorýs obecný a poštolka obecná, jako kuriozitu lze uvést občasný výskyt zedníčka skalního na zámku v Mikulově. V CHKO Pálava hnízdí čápi ve čtyřech obcích z deseti.

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt