Slanisko u Nesytu

Jedinečnost lokality není dána pouze botanickou, ale i zoologickou výlučností. Prokázán je výskyt šesti kriticky ohrožených druhů motýlů – makadlovek Ilseopsis samadensis a Ilseopsis salinella, obalečíků Phalonidia affinitana a Phalonidia vectisana, chobotníčka slaništního (Bucculatrix maritima) a pouzdrovníčka Coleophora halophilella. Jako na jediné lokalitě v rámci ČR se zde také vyskytují další druhy halofilních organismů – ploštička slanomilná (Henestaris halophilus) a saranče slaništní (Ailopus thalassinus).

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt