Správa CHKO Pálava >> O Správě CHKO

O Správě CHKO

 

 

 

Adresa:

Náměstí 32
692 01 Mikulov

Tel.: +420 95 142 5018

Email: palava(at)nature.cz

datová schránka: ngbdyqr

 

Úřední hodiny:

Pondělí, středa 8.00 - 17.00.  V maximální možné míře preferujeme řešení záležitostí telefonickou nebo elektronickou formou.
Zastihnete nás tu i v ostatní dny v týdnu, návštěvu si raději ale předem domluvte. Děkujeme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chráněná krajinná oblast Pálava byla zřízena výnosem MK ČSR č.j. 5790/1976 ze dne 19. 3. 1976.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, RP Jižní Morava, oddělení Správa chráněné krajinné oblasti Pálava vykonává činnost odborné organizace ochrany přírody v souladu s ustanoveními zákona o ochraně přírody a krajiny (zákon č.114/1992 Sb.) a dále vykonává činnost speciální státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny. Na území chráněné krajinné oblasti rovněž administruje program péče o krajinu a pečuje o svěřený státní majetek.

 Organizační struktura SCHKO Pálava

 zaměstnanec
 pracovní náplň
 kontakt 
Mgr. Jiří Kmet  vedoucí

 

tel: +420 95 142 5012, gsm: +420 724 831 131

jiri.kmet(at)nature.cz

RNDr. Jiří Matuška  zástupce vedoucího  

tel.: +420 95 142 5008, gsm: +420 724 339 663

jiri.matuska(at)nature.cz

Mgr. Pavel Dedek   zoologie  

tel: +420 95 142 5016, gsm: +420 602 225 748

pavel.dedek(at)nature.cz

Ing. František Foltýn  péče o zvláště chráněná území, dendrologie  

tel: +420 95 142 5009, gsm: +420 724 758 870

frantisek.foltyn(at)nature.cz

Jarmil Goldman stavební agenda

tel: +420 95 142 5017, gsm: +420 605 396 759

jarmil.goldman(at)nature.cz

Bc. Petr Hubatka botanika tel: +420 95 142 5011, gsm: +420 737 997 787
petr.hubatka(at)nature.cz
Mgr. Helena Prokešová botanika

 

tel: +420 95 142 5015, gsm: +420 731 679 942

helena.prokesova(at)nature.cz

Ing. Lenka Rabušicová  zemědělství, ÚSES  

tel: +420 95 142 5018, gsm: +420 725 320 580

lenka.rabusicova(at)nature.cz

Ing. Vladan Riedl  lesnictví  

tel: +420 95 142 5064, gsm: +420 724 828 561

vladan.riedl(at)nature.cz

Ing. Vlastimil Sajfrt vodní hospodářství, NATURA 2000

 

tel: +420 95 142 5013, gsm: +420 602 689 057

vlastimil.sajfrt(at)nature.cz

RP Jižní Morava, oddělení provozní
RNDr. Jan Miklín, Ph.D. informatika, GIS, grafika, správa webu

tel: +420 95 142 5014, gsm: +420 777 081 877

jan.miklin(at)nature.cz

 

použité zkratky:

CHKO - chráněná krajinná oblast

GIS - geografický informační systém

ÚSES - územní systém ekologické stability

NATURA 2000 - soustava chráněných území, kterou vytvářejí na svém území podle jednotných principů všechny státy EU

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt