Správa CHKO Pálava >> Péče o území a krajinu >> Projekt "Obnovní management území národního významu na Jižní Moravě"

Projekt "Obnovní management území národního významu na Jižní Moravě"

 

Zahájení prací: 2017

Ukončení prací :2022

Zdroj financování: Operační program Životní prostředí

 

Cíle projektu:

1) šestiletou intenzivní obnovní managementovou péčí bude na vybraných plochách docíleno odstranění nebo podstatná redukce invazních druhů, vytvořeny optimální podmínky pro rozvoj žádoucích společenstev a dosaženo optimálního stavu předmětů ochrany a zvýšení biodiverzity. Následná udržovací péče již bude mnohem levnější a na vybraných plochách bude moci být realizována z alternativních finančních zdrojů prostřednictvím extenzivní zemědělské činnosti

2) navazující víceoborový monitoring má zabezpečit podrobnou kontrolu prováděných opatření, minimalizaci negativních vlivů na předměty ochrany a také podat dostatečné závěry pro správnou aplikaci managementových opatření v průběhu celého projektu a sledování vlivu projektu na dotčené lokality. Zabezpečen bude prostřednictvím jednoho pracovního místa zahrnutého po celou dobu projektu

3) v projektu jsou zahrnuty návrhy (studie) podoby naučných stezek a odborné semináře v dotčených obcích, které mají za cíl zajištění dostatečného povědomí veřejnosti a prohlubování jejího vztahu k přírodě. Vzhledem k rozsahu prováděných opatření je informovanost nezbytnou součástí positivního přijetí projektu v celé jeho šíři.

Předpokládané náklady: 47 362 019 Kč vč. DPH

 

Přehled lokalit

název lokality zákres opatření popis opatření 
PP Anenský vrch                                         ANV.pdf                                                     
Bulharská cihelna BUL.pdf  
Cvičiště A CVA.pdf  
PP Na cvičišti CVB.pdf  
NPR Děvín DEV.pdf  
NPP Dunajovické kopce DUN-OST-JIH.pdf  
  DUN-OST-SEV.pdf  
  DUN-OST-STR.pdf  
  DUN-PASTVA.pdf  
PP Lom Janičův vrch JAN.pdf  
Kulkusova mez KUM.pdf  
NPR Lednické rybníky LER-OBNOVA_I.pdf  
  LER-OBNOVA_II.pdf  
  LER-SECENI.pdf  
PR Liščí vrch LIV.pdf  
PR Milovická stráň MIS.pdf  
Nový rybník NOR.pdf  
NPP Pastvisko u Lednice PAS.pdf  
  PAS-VYREZ.pdf  
  PAS-VYSADBY.pdf  
NPP Pouzdřenská step POU-OST.pdf  
  POU-PASTVA.pdf  
PP Růžový kopec RUZ.pdf  
  RUZ - REZ.pdf  
PR Šibeničník SIB.pdf  
PR Svatý kopeček SKO - J.pdf  
  SKO - V.pdf  
NPR Tabulová TAB.pdf  
  TAB1.pdf  
PR Turold TUR - BUN.pdf  
  TUR - ETA.pdf  
NPP Větrníky VET-OST.pdf  
  VET-PASTVA.pdf  
     

 

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt