Detašovaná pracoviště

Zarząd PK Pálava >> Správa CHKO Pálava a Krajské středisko Brno

Zarząd PK Pálava

Zarząd PK Pálava

Náměstí 32, 692 01 Mikulov (korespondenční adresa)

Kotlářská 51, 602 00 Brno

Tel.: +420 547 427 640 (Brno)


+420 519 510 585 (Mikulov)
+420 519 511 130 (Mikulov)
palava@nature.cz, DS: ngbdyqr

Zarząd PK Pálava

Palawa znajduje się na północno-zachodnim cyplu Niziny Panońskiej, na najcieplejszym oraz prawie najsuchszym obszarze Republiki Czeskiej. Takie położenie umożliwia uprawę winogron, jak również sprawia że występuje tu  wiele gatunków roślin, które nie rosną nigdzie indziej w Czeskiej Republice. Barwna mozaika skalnych suchych trawników, zbiorowiskokrajkowych, sucholubnych krzewów oraz ciepłolubnych, dąbrów na stokach Děvína, która powstała częściowo pod wpływem wypasów, określana jest jako lasostep krasowy. Na płaskowyżach Milovického lasu przeważają świetliste dąbrowy lessowe z bogatym w gatunki poszyciem roślin zielnych, na północnych stokach oraz w dolinach zastępują je panońskie lasy dębowo- grabowe. W okolicy jeziora Křivého, na terenach zalewowych Dyje, zachowały się fragmenty twardego łęgu z dębem szypułkowym oraz jesionem wąskolistnym oraz niewielkie tereny łąk zalewowych. Na zachodnim brzegu stawu Nesyt u Sedlce żyją do dziś resztki roślinności  słonolubnej, która była w przeszłości  całkiem pospolita na zasolonych pastwiskach Moraw południowych.

Obszar CHKO Pálava jest od 1986 roku rezerwatem biosfery. Do 2003 roku rezerwat biosfery Pálava pokrywał się terytorialnie z CHKO Pálava,  a od roku 2003 Pálava stała się znaczącą częścią nowo powstałego rezerwatu biosfery Dolní Morava (www.dolnimorava.org). Fragment obszaru CHKO Pálava  jest także częścią  Mokřadů Dolního Podyjí (Mokradeł Dolnego Podyji)  chronionych w ramach Konwencji Ramsarskiej  od 1993 roku.(www.ramsar.org).

Základní údaje

Rok vyhlášení: 1976
Rozloha: 83 km2
Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO: - 4 narodowe rezerwaty przyrody - 1 narodowy pomnik przyrody - 5 rezerwatov przyrody - 4 pomnikow przyrody
Zarząd PK Pálava

Zarząd PK Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt