Naučná stezka Děvín

  • délka: 11,0 km
  • počet panelů: 18 ks
  • typ: Pěší
  • obtížnost: Střední

Stezku tvoří tři vzájemně propojené okruhy s několika odbočkami  k panelům které jsou mimo hlavní okruhy. Není nutno procházet panely podle číselného pořadí a proto lze začít s prohlídkou z kteréhokoliv místa v rezervaci. Panely s orientačními mapami jsou umístněny na rozcestích u odpočívadla v Soutěsce, v horní části Soutěsky a v sedle pod hradem Děvičky. Jako nejvhodnější místo pro začátek prohlídky lze doporučit pramen v Soutěsce u kterého je umístněn panel č. 1. 

  • stezka byla vybudována v roce 2005
  • zaměření: flóra, fauna, neživá příroda, geografie, historie
  • čas na prohlídku celé trasy 4 - 6 hodin
  • značení je v naprosté většině souběžné s turistickým značením
  • možno navštěvovat celoročně
  • správcem stezky je SCHKO Pálava

Mapa stezky

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt