Správa CHKO Pálava >> Práce s veřejností a EVVO >> Návštěvnická infrastruktura ochrany přírody v CHKO Pálava

Návštěvnická infrastruktura ochrany přírody v CHKO Pálava

Důležitým nástrojem k ovlivňování veřejnosti, hlavně z oblasti cestovního ruchu a turistiky je terénní informační systém. Správa CHKO v minulosti zajistila (podle svojí koncepce informačního vybavení území CHKO) odpovídající označení hranic území CHKO na přístupových cestách hraničníky s tabulí podle zákona, označení hranic zvláště chráněných území a umístění informačních panelů s odbornou i usměrňující informací pro pohyb v těchto územích. Ve všech veřejně přístupných rezervacích byly na vstupech, v kombinaci s úředním označením, instalovány informace pro návštěvníky, nahrazující dřívější návštěvní řády. Nově je od roku 2014 toto řešeno centrálně v rámci AOPK ČR v rámci projektu Posílení návštěvnické infrastruktury v chráněných územích ve správě AOPK ČR 2013–2014, který jednotným způsobem označil všechny MZCHÚ v CHKO a jednotně je vybavil na určených místech informačními panely.

 

Hraničník CHKO Pálava, PO Pálava  a BR Dolní Morava Hraniční označení NPR Tabulová Hraniční označení PP Kočičí kámen
Hraničník CHKO Pálava, PO Pálava  a BR Dolní Morava Hraniční označení NPR Tabulová Hraniční označení PP Kočičí kámen
 Infopanel CHKO Palava  Infopanel MZCHÚ (NPR Tabulová)  Infopanel EVL Milovicky les
 Infopanel CHKO Pálava  Infopanel MZCHÚ (NPR Tabulová)  Infopanel EVL Milovický les

 

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt