Správa CHKO Pálava >> Práce s veřejností a EVVO >> Přírodovědný kroužek

Přírodovědný kroužek

V letošním školním roce (2017/2018) připravila Správa CHKO Pálava ve spolupráci s DDM Mikulov Přírodovědný kroužek, který bude probíhat ve středu od 15:30 do 17:00. Kroužek je určen pro děti ve věku 9 až 13 let.

Cílem kroužku je upevnit kladný vztah dětí k přírodě, krajině a jejich ochraně. Děti budou mít možnost seznámit se s přírodou Pálavy a jejího blízkého okolí, naučit se rozeznávat rostliny a živočichy, kteří zde žijí, a dozvědět se o nich mnoho zajímavostí. Děti si s trochou nadsázky budou moci vyzkoušet práci terénního botanika, zoologa, ochránce přírody, a zjistit tak, co takové zaměstnání vlastně znamená a co obnáší. Srozumitelnou formou se pokusíme dětem sdělit, že i zdejší krásná krajina má nějaké problémy, osvětlit jim, v čem spočívají, a nastínit, jak by se daly řešit.

V případě zájmu o bližší informace kontaktujte vedoucí kroužku Mgr. Helenu Prokešovou (helena.prokesova@nature.cz, 731679942).

 

 

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt