Stráž přírody

Do práce s veřejností spadá svým charakterem i stráž přírody. Při správě CHKO je činných několik členů (stav se průběžně může měnit) stráže ochrany přírody ve smyslu § 81 zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny navazujících předpisů. Všichni jsou v kategorii strážce, noví mohou být i zpravodaji, zájemci pak i čekateli, ale většina z nich jsou dobrovolníci. Zbývající strážce tvoří zaměstnanci Správy CHKO Pálava, kteří činnost vykonávají i jako součást svých pracovních povinností.

Stráž je vybavena podle prováděcí vyhlášky pouze služebním průkazem, odznakem a někteří i pokutovými bloky. Z finančních důvodů dobrovolným členům není prozatím hrazena uniforma, náklady spojené s výkonem funkce jim jsouod r. 2013 hrazeny po naplnění stanovených podmínek na základě smlouvy. Strážní služba je organizována podle ročního plánu činnosti, zohledněna je zejména sezónnost spojená se zvýšenými počty návštěvníků v přístupných MZCHÚ. Snahou Správy je, aby v době největší návštěvnosti byli v nejexponovanějších územích (Děvín, Tabulová) alespoň dva členové stráže současně přes víkendové dny a v některé dny i večer nebo i přes noc. Je ale třeba zajistit pravidelné návštěvy stráže i na ostatních lokalitách s frekvencí nejméně 1x týdně (v sezóně) až 1x měsíčně (mimo sezónu). Průběžně je dohodnuta i součinnost v terénu s Policií ČR, která má také zájem na dodržování zákonných podmínek v území CHKO Pálava. Činnost stráže je směrována zejména na funkci informační a výchovnou, pouze v nevyhnutelných a silně konfliktních případech pak i represivní (ukládání pokut).

Práce stráže ochrany přírody je koordinována pověřeným pracovníkem Správy (RNDr. Jiří Matuška, jiri.matuska@nature.cz, 724 339 663), který má za úkol zabezpečit každoroční školení stávajících i nových členů stráže ochrany přírody, vést veškerou agendu, vybavovat členy stráže potřebnými informacemi k jejich práci a být s jednotlivými členy v průběžném kontaktu.

Podrobnější popis kompetencí stráže přírody naleznete na webu AOPK ČR (http://www.ochranaprirody.cz/statni-sprava/straz-prirody/), anebo na stránkách Asociace stráže přírody (www.strazprirody.cz).

 

Odznak stráže přírody Služební průkaz stráže přírody (líc) Služební průkaz stráže přírody (rub)
Odznak stráže přírody Služební průkaz stráže přírody (líc) Služební průkaz stráže přírody (rub)

 

 

 

 

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt