Správa CHKO Pálava >> Publikační činnost

Publikační činnost

K území CHKO Pálava, případně k dalším ochranářským aspektům území (Biosférická rezervace, Ramsarská území, Natura 2000 atd.) bylo publikováno velké množství odborných a populárních článků nebo publikací. Základní výčet obsahuje bibliografie, která je průběžně doplňována a aktualizována. Správa CHKO Pálava sama nebo ve spolupráci vydala během své existence některé publikace či tiskoviny. Protože některé z nich jsou ale již rozebrané, najdete zde tyto publikace ke stažení. I zde budou všechny nové výtisky doplňovány a připraveny ke stažení. A pokud budou některé tyto publikace k prodeji, naleznete zde patřičné informace a podmínky k jejich získání.

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt