Cyklistika

Územím CHKO Pálava vede několik značených cyklotras.

Jízda na kole po turistických stezkách (například v NPR Tabulová, NPR Děvín, PR Svatý kopeček aj.) je zakázána.

Jízda na kole působí erozi a ničí povrch stezek, cyklisté navíc ohrožují pěší turisty. Děkujeme, že toto omezení respektujete a na kole jezdíte pouze tam, kde je to vhodné.

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt