Horolezectví

Přítomnost čistých a tvrdých vápenců přitahovala v minulosti pozornost nejen producentů stavebních hmot, ale také horolezců. Z historického hlediska je Děvín jedním z nejstarších lezeckých terénů v České republice. Již před rokem 1926 zde němečtí lezci učinili řadu náročných výstupů. V druhé pol. 20. stol. se pak skály staly oblíbeným terénem zejména brněnských lezců. Oblast si zachovala svůj specifický ráz a oblíbenost mezi lezeckou veřejností až do poloviny osmdesátých let dvacátého století, kdy byla horolezecká činnost v celé oblasti orgány státní ochrany přírody zakázána.

Provozování horolezectví bylo povoleno za předpokladu dodržování stanovených podmínek v těchto lokalitách:

 

Lokalita  Období  Stanovené podmínky
 Martinka a Obří kámen  2009 - 2013 rozhodnutí Správy CHKO Pálava ze dne 30.7.2014 (dokument Adobe PDF) rozhodnutí MŽP ze dne 14.7.2009
 Trůn a Vzývající  2010 - 2013 rozhodnutí Správy CHKO Pálava ze dne 30.7.2014 (dokument Adobe PDF) rozhodnutí Správy CHKO Pálava ze dne 17.8.2010
 Martinka, Obří kámen, Trůn a Vzývající  2014 - 2018 rozhodnutí Správy CHKO Pálava ze dne 30.7.2014
 Martinka a Trůn  2019 - 2024 Opatření obecné povahy AOPK ČR

Konkrétní podmínky rozhodnutí vydaného orgánem ochrany přírody jsou uvedeny také na informačních tabulích přímo pod skalami. Informace na tyto panely umisťuje Český horolezecký svaz, který také ručí za správnost a aktuálnost uvedených údajů.

14_mapa

schéma areálu

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt