Létání s drony

Létání dronů v CHKO Pálava již není dle aktuálních pokynů MŽP, potřeba Správou CHKO Pálava povolovat!


Bližší vysvětlení

Používání dronů v CHKO Pálava je prozatím řešeno několika různými předpisy:
zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví
• prováděcí vyhláška k tomuto zákonu - č. 108/1997 Sb. („vyhláška“)
• letecký předpis Pravidla létání L 2, Doplněk X - bezpilotní systémy

Je zde ale třeba upozornit piloty (osoby ovládající drony) na skutečnost, že pro ně platí všechna platná ustanovení a omezení pro pohyb osob v chráněných územích uvedená v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, případně v bližších ochranných podmínkách uvedených v jednotlivých zřizovacích předpisech těchto chráněných území. Nelze tedy při řízení dronu např. vstupovat mimo vyznačené trasy v národních přírodních rezervacích, nebo rušit dronem hnízdící ptáky.

Další informace zde.

Tiskopis žádosti

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt