Pěší turistika

Jedinečná krajinná kompozice a bohatství druhů přímo předurčily Pálavu k tomu, aby se stala vyhledávaným turistickým cílem. Návštěvníkům může nabídnout pestrou škálu značených turistických tras Klubu českých turistů a několik naučných stezek. Mezi nejnavštěvovanější místa patří Děvín se zříceninou hradu Děvičky, Stolová hora a Růžový vrch se zříceninou Sirotčího hradu a dále Svatý kopeček s křížovou cestou a kostelem sv. Šebestiána, který neodmyslitelně patří k panoramatu Mikulova, nad nímž se tyčí. Podle posledního celoročního sledování návštěvnosti projde centrální částí Pálavy více než 80 000 turistů za rok.

 

Tip na pěší výlet - "Rozkvetlou Pálavou"

Víte, proč se na Pálavě pasou ovečky?
Poznáte paprsku velkokvětou?
Už jste někdy viděli ještěrku zelenou?

 

 

 

 

 

 

Pokud na začátku května navštívíte národní přírodní rezervaci Děvín-Kotel-Soutěska, tak se seznámíte s krásou a zajímavostmi místní přírody, a po výletě si budete moci sami odpovědět na uvedené otázky. Projdete se dubohabrovým lesem i rozkvetlou stepí, budete moci obdivovat skály v Soutěsce i malebnou jiho-moravskou krajinu a z panelů nové naučné stezky se dozvíte mnoho zajímavých informací.

Jako východisko pro výlet doporučujeme zvolit Dolní Věstonice, odkud vede červená turistická značka na hrad Děvičky (do Dolních Věstonic se dostanete autobusem, autem, nebo pěšky např. z Popic, kde je nejbližší vlaková zastávka). Široká stezka vás povede vzhůru mezi vinohrady a poli, na kterých byla učiněna řada významných archeologických nálezů. Asi po půl hodině chůze vstoupíte do dubohabrového lesa a zároveň překročíte hranici rezervace. Cesta lesem až ke zřícenině hradu Děvičky bude fyzicky nejnáročnějším úsekem tohoto výletu. Odměnou vám však bude nádherný výhled do krajiny, který se vám naskytne z hradní zříceniny, která byla v minulosti významných strážním hradem o němž se písemné prameny poprvé zmiňují již v první pol. 13. stol.

Po krátkém odpočinku se můžete dále vydat po zelené značce jihvýchodním úbočím Děvína do Soutěsky. Vyhnete se tak stoupání na vrchol Děvína (554,4 m n. m.) a zároveň si budete moci prohlédnout okouzlující „skalku“ netradičních rozměrů. Pokud opravdu dáte na naše doporučení a vydáte se na výlet počátkem května, pak takřka jistě uvidíte stovky fialově či žlutě rozkvetlých kosatců nízkých (Iris pumila) a dokvétajících hlaváčků jarních (Adonis vernalis). Kromě těchto živých magnetů, které na Pálavu každoročně přitahují tisíce návštěvníků, zde roste i řada dalších více či méně nápadných rostlin např. koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), devaterka rozprostřená (Fumana procumbens), tařice skalní (Aurinia saxatillis), nebo třemdava bílá (Dictamnus albus). Pokud se budete chovat tiše, pak můžete přímo na úzkém chodníku spatřit nádherně zbarvenou ještěrku zelenou (Lacerta viridis) dosahující délky až 30 cm. Asi po hodině volné chůze, při které budete moci obdivovat skalní step, šípákové doubravy nebo suťový les tvořený převážně lípami a javory, se dostanete k prameni v Soutěsce. Zde se můžete rozhodnout zda pokračovat dále do Mikulova přímo po červené značce, anebo si výlet zpestřit prohlídkou skal Martinky, Obřího kamene, Trůnu a Maturity, ke kterým se dostanete po modré a zelené značce. Budete-li mít štěstí, spatříte na jihozápadních svazích Kotle pasoucí se ovečky či kozy, jejichž pastva je nezbytná pro zachování druhové pestrosti Pálavy. V obou případech však neminete další zajímavá místa jako je Sirotčí hrad, Stolová hora, Kočičí skála či Turold. Na konci svého putování se dostanete do Mikulova, který vám může nabídnout řadu dalších zajímavostí.

Trasa (14 km): Dolní Věstonice – Děvičky – jižní svahy Děvína – Soutěska – skály Trůn a Martinka – Klentnice – Sirotčí hrádek – Stolová hora – Kočičí skála – Turold – Mikulov
Celková časová náročnost: 3 – 6 hod

 

Veřejné tábořiště "Klentnický lom"

Turistům se od roku 2013 nabízí možnost přespání pod stanem (nebo jiným přístřeškem) na jediném veřejném tábořišti v CHKO Pálava. Toto tábořiště se nachází v bývalém vápencovém lomu před obcí Klentnice (směr od Mikulova) - viz mapa. K dispozici jsou zde i dvě ohniště a základní hygienické zázemí. Tábořiště provozuje obec Klentnice a správcem areálu je pan Zdeněk Veselský (kontakt: 602 187 401)

Táboření a rozdělávání ohňů mimo veřejné tábořiště je v CHKO Pálava je zakázáno.

taboriste_Klentnice

 

Od dubna 2015 je oficiálně zpřístupněn prostor kolem vysílače v NPR Děvín-Kotel-Soutěska. Více s dozvíte zde:

Po 70 letech mohou návštěvníci až na vrchol pálavského Děvína

 

Od 2. 6. 2011 jsou oficiálně otevřeny nové turistické stezky v NPR Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen. Stezky jsou vedeny po západním úpatí Stolové hory a dále v trasách historických cest spojujících Bavory, Klentnici a Pernou.

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt