Potápění

Pro sportovní potápění je na území CHKO Pálava vhodné pouze jezero v Přírodní památce Lom Janičův vrch. Ostatní stojaté vody v CHKO jsou velmi mělké a průhlednost vody je zde nízká.

PP Lom Janičův vrch

se nachází na severovýchodním okraji Mikulova. V místě vytěženého lomu se až do první poloviny 20 stol. nacházel vápencový vrch nazývaný Janičův vrch. Tříetážový lom založený v bílém masivním ernstbrunském vápenci pohltil během 2. pol. 20. stol. takřka celý kopec. V roce 2004 došlo v souvislosti s ukončením těžby k zastavení čerpání podzemní vody a tím k nastoupání hladiny podzemní vody na úroveň cca 258 m n. m. Během několika měsíců se tak vytvořilo neprůtočné antropogenní jezero o rozloze cca 2,3 ha s maximální hloubkou 10 m. Toto nově vzniklé jezero se neustále vyvíjí a je postupně osidlováno novými druhy organismů. Litorální společenstva se pozvolna rozvíjí především na místech, kam se z horní hrany lomu zřítily uvolněné bloky spraše, anebo tam, kde byla při rekultivaci rozprostřena vrstva půdy.

V případě individuálních ponorů není nutné pro potápění v Přírodní památce Lom Janičův vrch mít žádné speciální povolení, přesto prosíme všechny kdo se zde hodlají potápět o ohlášení ponoru a zejména o předání informací získaných během potápění (tel. 519510585, palava@nature.cz). 

V případě, že plánujete rozsáhlejší akci za účasti většího množství lidí, je nutné v dostatečném časovém předstihu požádat Správu CHKO Pálava o souhlas.

Kvalita vody v lomu je trvale sledována a údaje o průhlednosti vody jsou pořizovány v intervalu cca 14 dnů. V případě zájmu o informace o aktuálním stavu kontaktujete Správu CHKO Pálava.

 

graf některých parametrů vody v letech 2012 až 2016

 

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt