Rybolov

Rybolov v PP Lom Janičův vrch

V této přírodní památce je rybolov dle bližších ochranných podmínek vyhlašovacího předpisu z roku 2014 povolen jen se souhlasem orgánu ochrany přírody, kterým je zde AOPK ČR, Správa CHKO Pálava. V případě, že bude rybolov provozován v rozporu s vydaným souhlasem bude jednání považováno za přestupek a bude sankcionováno.

V roce 2018 byl Moravskému rybářskému svazu vydán tento souhlas s podmínkami.

 

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt