Správa CHKO Pálava >> Správa informuje >> Aktuality >> Chcete na Pálavě aktivně chránit přírodu jako dobrovolný strážce přírody?

Chcete na Pálavě aktivně chránit přírodu jako dobrovolný strážce přírody?

Chcete na Pálavě aktivně chránit přírodu jako dobrovolný strážce přírody?

5.9.2018

Staňte se strážcem přírody a pomozte CHKO Pálava

Pokud ve svém volném čase často navštěvujete přírodní lokality ve svém okolí, vadí vám, že nejsou ve vhodném stavu a chcete to změnit, jste tím, koho hledáme. A rozhodně tím nemyslíme jen muže! Protože se stále zvyšuje zatížení chráněných území turistikou a mnohde i jinými, často v daném místě nepovolenými aktivitami (cyklistika, táboření, ukládání odpadů, terénní úpravy…), považujeme za vhodné zintenzivnit kontroly v terénu. Takovou činnost mohou vhodně vykonávat dobrovolníci, kteří získají statut zpravodaje (převážně sběr informací, osvěta), případně i strážce přírody (možnost i ukládání pokut).

Služební odznak stráže přírody Služební průkaz stráže přírody

Pro vaše snazší rozhodování a informaci upřesňujeme základní podmínky ustanovení za člena SP, jak jsou uvedeny v ZOPK a jak je budete muset doložit, pokud ve zkušební lhůtě (cca jeden rok) najdeme vzájemné sympatie:
- občan České republiky (občanský průkaz)
- věk nad 21 let (mladší mohou zatím spolupracovat bez uplatňování plnohodnotných kompetencí jako čekatel či Junior Ranger)
- aktuální beztrestnost (výpis z Rejstříku trestů)
- svéprávnost (výpis z Registru obyvatel nebo čestné prohlášení)
- zdravotní způsobilost (lékařská zpráva)
- znalost předpisů ke SP, ochraně přírody a krajiny a dalších navazujících (kvalifikační zkouška)
- složený slib (po splnění všech náležitostí).

Jestliže tedy uvažujete o takové dobrovolné spolupráci se státní ochranou přírody jako člen stráže přírody (zpravodaj, strážce), obraťte se na Správu CHKO Pálava v Mikulově a dodejte nám elektronickou poštou (e-mail) následující prvotní informace:
- svůj životopis
- motivační dopis o tom, proč chcete být členem SP a jak si představujete tuto činnost
- upřesnění území, v němž chcete jako SP působit (CHKO Pálava či její část, vybraná NPR nebo NPP mimo CHKO Pálava)
- oborový zájem, např. ornitologie, entomologie, průvodcovství, …
Osobní projednání vašeho zájmu předem a po předchozí domluvě považujeme za velmi vhodné a žádoucí. Na vážné zájemce se těší RNDr. Jiří Matuška, jiri.matuska@nature.cz, 724 339 663.

Odměnou Vám bude příjemný kolektiv zajímavých kolegů, dobrý pocit z prospěšné činnosti a možná i nový smysl života.

Správa CHKO Pálava, jako složka orgánu ochrany přírody, kterým je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, definovaného podle zákona o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb. - dále ZOPK), organizuje činnost stráže přírody pro území CHKO Pálava a některých národních přírodních rezervací (NPR) a národních přírodních památek (NPP) mimo CHKO Pálava (§ 78 a 81 ZOPK). Současný počet členů stráže přírody (SP) při Správě CHKO Pálava je celkem 13, a to všichni na pozicích strážců.

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt