Správa CHKO Pálava >> Správa informuje >> Aktuality >> CHKO Pálava má nové strážce přírody

CHKO Pálava má nové strážce přírody

CHKO Pálava má nové strážce přírody

27.11.2019

Po roční přípravě úspěšně prošli přezkoušením čtyři noví dobrovolní strážci.

Po roční přípravě, spočívající v několika školení z oblasti ochrany přírody a z poznávání chráněných druhů Pálavy, přistoupila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, prostřednictvím pracoviště Správy CHKO Pálava, k přezkoušení nových adeptů o pozice strážců stráže přírody (SP). Z celkových asi 20 zájemců jich nakonec dospěli ke zkouškám čtyři. S nimi si odbyl přezkoušení již jeden fungující strážce, jemuž doběhla pětiletá lhůta. Svoje kolegy přišli povzbudit i strážci z CHKO Moravský kras.

straz1 straz2

Přezkoušení se skládalo ze dvou znalostních a dovednostních testů, z řešení modelových situací a komunikačních dovedností. Všichni nastavené limity splnili a tak budou do nového roku 2020, po předání nutných dokladů o zdravotní způsobilosti, trestní bezúhonnosti a dalších administrativních úkonech, vybaveni služebními průkazy a odznaky. Můžete je pak při svých návštěvách Pálavy potkávat při strážních službách.

S ustanovením nových členů SP je také spojeno ukončení členství několika jiných, již ustanovených, kteří se již z osobních důvodů této činnosti nemohou věnovat. SP CHKO Pálava tak bude od příštího roku vykazovat celkem 12 strážců.

Další informace o SP CHKO Pálava najdete zde.

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt