Správa CHKO Pálava >> Správa informuje >> Aktuality >> Čtvrtý ročník borytobraní - poprvé se podařilo boryt vytrhat na celé ploše

Čtvrtý ročník borytobraní - poprvé se podařilo boryt vytrhat na celé ploše

Čtvrtý ročník borytobraní - poprvé se podařilo boryt vytrhat na celé ploše

26.5.2019

V boji s invazním borytem barvířským na svazích Děvína se letos poprvé díky stovkám dobrovolníků podařilo vytrhat celou zasaženou plochu.

V dubnu a květnu letošního roku se na Děvíně konalo již čtvrté pálavské borytobraní – vytrhávání invazní rostliny borytu barvířského. Boryt je žlutě kvetoucí brukvovitá rostlina (příbuzná i podobná řepce), která pochází ze Středomoří a v České republice je nepůvodní. V minulosti se pěstoval jako barvířská rostlina, na některých místech zplaněl a tam, kde našel vyhovující podmínky prostředí, např. na svazích pálavského Děvína, je schopen se šířit a utlačovat původní stepní druhy rostlin, z nichž mnohé jsou vzácné a ohrožené. Vzhledem k tomu, že boryt je dvouletka, která v druhém roce svého života vykvete, zaplodí a pak odumírá, nejefektivnějším způsobem, jak jej postupně omezit na únosnou míru, je vytrhávání právě vykvétajících rostlin, aby se nestihly vysemenit. Jelikož tato rostlina vytváří v půdě semennou banku (její semena jsou schopna vyklíčit i po několika letech), je potřeba vytrhávání každoročně opakovat, až se zásoba semen vyčerpá.

Borytobraní v číslech

Zatímco v roce 2016, kdy se s borytobraním začalo, se podařilo vytrhat boryt pouze na 1,5 ha, o rok později pak na 7,5 ha a v roce 2018 na 14,8 ha, letos jsme s touto invazní rostlinou zatočili na celé ploše, která je jí na Děvíně zasažena, t.j. na 22 ha. Kromě prvního vytrhání se podařilo celou plochu projít podruhé a vytrhat zapomenuté nebo špatně vytržené rostliny.

10_1

První trhači vyrazili na svah již 11. dubna, poslední pak 10. května. Celkem se letošního borytobraní zúčastnilo přes 230 osob (jednotlivci, zaměstnanci AOPK ČR, skauti, sportovci, členové spolků, studenti, zaměstnanci firem atd.) a řadu dalších jednotlivců i skupin jsme museli odmítnout.

10_2

Měříme a dokumentujeme

Plocha zasažená invazí borytu byla nasnímkována dronem před začátkem vytrhávání i po jeho skončení. Snímkování dronem budeme provádět i v následujících letech, abychom následnou analýzou zjistili trend vývoje populace této invazní rostliny na Děvíně.

Na místech s různým zastoupením borytu jsme založili sedm trvalých ploch, na nichž jsme zapsali fytocenologické snímky (soupisy všech rostlinných druhů v dané ploše s jejich pokryvnostmi). Zápisy na těchto plochách budeme každoročně opakovat (alespoň dvakrát za vegetační sezónu – na jaře a v létě). Analýzou delší časové řady těchto zápisů budeme moci zjistit, jak se vyvíjí druhové složení rostlinných společenstev a zastoupení jednotlivých druhů v nich a jaký je rozdíl mezi společenstvy, které byly v prvním roce sledování hodně zasaženy borytem a které naopak vůbec nebo jen velmi málo.

10_3     10_4     10_5

Letos bylo borytu méně

Početnost kvetoucích rostlin borytu byla v letošním roce na Děvíně mnohem menší než v předchozích letech. Svůj podíl na tom jistě mělo loňské i předloňské suché léto. Nelze však vyloučit ani to, že se pozitivně projevil efekt již několikaletého vytrhávání. Tyto dva vlivy od sebe nelze odlišit pouze na základě jedné sezóny. Větší jistotu, že opakované vytrhávání přineslo své ovoce, budeme mít v následujících letech.

Všem účastníkům letošního borytobraní velice děkujeme za pomoc a všem ostatním, jejichž pomoc jsme museli odmítnout, protože boryt byl letos vytrhaný rychleji, než jsme předpokládali, děkujeme za ochotu a pochopení. Pevně věříme, že nám zachovají přízeň i do budoucna, neboť v příští sezóně může být vlivem jiného chodu počasí situace opačná, borytu může být opět více a každá ruka se bude hodit.

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt