Správa CHKO Pálava >> Správa informuje >> Aktuality >> Dobrovolníci na svazích Děvína likvidovali expandující boryt

Dobrovolníci na svazích Děvína likvidovali expandující boryt

Dobrovolníci na svazích Děvína likvidovali expandující boryt

24.5.2016

V sobotu 21. 5. 2016 bylo na jihovýchodních svazích Děvína rušno. Sešly se více než dvě desítky dobrovolníků z řad ČSOP ZO Hořepník, AOPK ČR, RP Jižní Morava a Stráže přírody CHKO Pálava a vyrazily tam, kam mají lidé obvykle vstup zakázaný.

Důvodem byl expandující boryt barvířský (Isatis tinctoria), který se v těchto místech v poslední době objevuje ve stále se zvyšujících počtech, vytlačuje původní stepní flóru a některé části jihovýchodních svahů v těchto dnech připomínaly spíše řepkové pole. K šíření borytu zřejmě přispívají také stáda muflonů. Kromě aktivního roznášení semen (na srsti, mezi spárky) napomáhá šíření i pravidelné rozrušování mělké vrstvy půdy v "mufloních stezkách".

Za sobotu se podařilo zcela zbavit kvetoucích jedinců borytu plochu o rozloze cca 1,5 ha. V počtu "trhačů", který se tu sešel, se plocha půldruhého hektaru nezdá být nijak závratná, ale s ohledem na extrémní svažitost, početnost borytu a téměř letní počasí se více zvládnout nedalo.

Expanze borytu na Děvíně a nejefektivnější způsob jeho likvidace jsou také tématem diplomové práce studentky Mendelovy univerzity v Brně.

Všem účastníkům sobotní brigády patří náš velký dík za pomoc při ochraně vzácné vegetace skalních stepí v NPR Děvín.

 

Z historie borytu

Druhové jméno "barvířský" nás jasně odkazuje na jeho využití v minulosti. Z této rostliny se skutečně získávalo barvivo, které se dál užívalo k barvení látek (v dávné historii též k barvení nahých těl válčících Keltů, jak zmiňuje G. I. Caesar v Zápiscích o válce galské). Navzdory žlutým květům borytu bylo barvivo modré (nepravé indigo). K jeho získání bylo nutné fermentovat listy. Pravé indigo (získávané z listů indigovníku pravého) bylo po mnoho staletí vzácností, dováželo se s karavanami, směřujícími z dálného východu. O tuto možnost Evropa přišla s odříznutím obchodních tras Turky v 15. století. Bylo nutné najít jinou, bezpečnější cestu a příležitosti se chopili portugalší mořeplavci. Vasco da Gama jako první obeplul Afriku kolem mysu Dobré naděje a nalezl tak poměrně rychlý a bezpečnější způsob, jak zajistit přísun vzácných komodit, které Asie nabízela. Mezi nimi bylo i pravé indigo. To se začalo do Evropy dovážet ve velkém a poptávka po borytové náhražce postupně klesala. Ve Velké Británii vedl dovoz indického barviva dokonce k lokálním sociálním nepokojům v oblastech, které se zaměřovaly na pěstování a zpracování borytu a užívání pravého indiga k barvení látek se ještě v 17. století trestalo smrtí. Také v dalších evropských zemích platil zákaz dovozu indiga. Restriktivní opatření států ani "borytové revoluce" v Británii už ale nedokázaly zastavit úpadek pěstování této rostliny. V českých zemích se boryt pro barvířské účely pěstoval ještě v 19. století, ale nakonec i zde jeho sláva pominula a boryt "zplaněl".

 

DSC_6167_01 DSC_6181_01 DSC_6198_01 boryt

 

Před... ...během... ...a po akci.
Před... ...během... ...a po akci.

 

 

 

 

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt