Správa CHKO Pálava >> Správa informuje >> Aktuality >> Jak jsme bojovali s borytem v roce 2018

Jak jsme bojovali s borytem v roce 2018

Jak jsme bojovali s borytem v roce 2018

29.5.2018

Invazní boryt barvířský se letos podařilo vytrhat na ploše patnácti hektarů.

Není to poprvé, co se na našich stránkách dozvídáte o borytu barvířském a o tom, jakou potíž tato invazní rostlina na Pálavě způsobuje. Rádi bychom i přesto zrekapitulovali náš letošní boj s borytem a současně si připomněli alespoň základní informace o tomto rostlinném druhu.

Boryt, invaze ze Středomoří

DSC_1350Boryt barvířský je žlutě kvetoucí brukvovitá rostlina (příbuzná i podobná řepce), která je původní ve Středomoří a na jihozápadě Asie. Druhotně se dnes vyskytuje i ve zbytku Evropy, v Asii, Severní a Jižní Americe. U nás roste především v teplejších oblastech středních a severních Čech (zejména na skalách podél železnic a řek) a na jižní Moravě (okolí Brna a Mikulovsko). Osidluje železniční náspy, nádraží, úvozy cest, narušené xerotermní trávníky na svazích, dříve i vinice. Dává přednost vysýchavým, skeletovitým, bazickým až neutrálním půdám.

Boryt je v celé České republice – a tedy i na Pálavě – nepůvodní druh, který zplaněl a šíří se v oblastech s vyhovujícími podmínkami prostředí. Pálava je bohužel místem, kde se této rostlině velmi dobře daří. Rozšiřuje se zde zejména na jihovýchodně orientovaných bezlesých strmých svazích Děvína, kde vytlačuje cennou stepní flóru – např. pálavský klenot kosatec nízký nebo ozdobné kontinentální trávy kavyly. Na plochách s dominancí borytu neroste ze vzácných a ohrožených druhů téměř nic, naopak se zde šíří rostliny narušovaných stanovišť – např. pelyněk pravý a svlačec rolní. Borytu je zde tolik, že v době jeho květu jsou zasažená místa viditelná z dálky jako sytě žluté skvrny.

DSCN5484 Step na jižním svahu Děvína DSC_1368

Jihovýchodní svahy Děvína v roce 2004 a nyní

Šíření borytu po Děvíně

K rozšiřování borytu zřejmě přispívají mufloni, kterých je na Pálavě více než 150 (přemnožený pozůstatek po oborním chovu). Jelikož mufloni jsou plachá zvířata původem z hornatého Středozemí, před lidmi se uchylují na nedostupné skalnaté svahy. Vedle eutrofizace způsobené kálením a aktivního roznášení semen (na srsti, mezi spárky) napomáhá šíření této invazní rostliny i pravidelné rozrušování mělké vrstvy půdy na "mufloních stezkách" a v jejich okolí.

IMG_8385 IMG_8388

S invazí borytu jsou potíže nejenom na Pálavě, ale také v Českém středohoří, a to na vrchu Radobýlu u Litoměřic. Jeho invazní chování je popsáno i z jiných oblastí světa, např. z USA – severního Utahu a okolních států.

DSC_6104

Jelikož boryt barvířský je na Děvíně v neúnosné míře rozšířen na více než 22 ha původně stepních společenstev, bylo nutné přistoupit k jeho likvidaci. Účinnou metodou je ruční vytrhávání. Jeho výhoda spočívá v tom, že na rozdíl od pastvy a seče nedochází k obrážení a opětovnému kvetení. Boryt jde nejlépe vytrhávat ve fázi, kdy je již vytvořena květonosná lodyha. Zároveň je ale potřeba vytrhávání stihnout do začátku dozrávání plodů, aby se rostliny při manipulacii nevysemenily. Pro efektivní likvidaci borytu je tedy nutné jeho vytrhávání načasovat do poměrně krátkého období kvetení. V letošním roce se kvůli chodu počasí (chladný začátek dubna vzápětí vystřídaný letními teplotami) jednalo v podstatě pouze o dva týdny na přelomu dubna a května. Později již boryt začínal plodit.

Společně proti borytu

Při vytrhávání borytu jsme dosud ve velké míře využívali pomoc dobrovolníků a neobejdeme se bez ní ani v budoucnu. V letošním roce jsme mimo jiné zvolili strategii oslovovat firmy a instituce s nabídkou vytrhávání borytu jako teambuildingové akce. Ze 17 nahlášených skupin jich bohužel skutečně dorazilo pouze 11. Zklamáním pro nás bylo také „borytobraní“ pro veřejnost, které bylo naplánované na sobotu 5. května 2018. Ačkoli byla tato akce dlouho dopředu propagována, nakonec přišlo pouze sedm dobrovolníků. Příčinou byl nejspíše prodloužený víkend spojený se státním svátkem, který vylákal potenciální zájemce o pomoc pálavské přírodě na vícedenní výlet do jiných končin.

 

plán

realita

počet skupin

17

11

počet jedinců

až 374 + nenahlášení dobrovolníci

189

Rozdíl mezi plány a realitou.

DSC_1236

Navzdory výše nastíněným komplikacím se nám díky obětavé pomoci dobrovolníků (viz tabulka) podařilo v letošním roce vytrhat boryt na ploše 14,8 ha z celkových 22,3 ha, které jsou invazí této rostliny zasaženy. Z toho na 7,5 ha se to podařilo podruhé a na 1,5 ha dokonce již potřetí v řadě. Přesto to bohužel neznamená, že tato místa budou v následujících letech konečně bez borytu nebo jen s jeho velmi malým zastoupením. Situaci totiž komplikuje životní strategie této rostliny. Jednak je boryt monokarpický druh, tedy v prvním roce života vytváří sterilní růžice, které vykvetou až v následujícím roce; poté rostlina většinou odumře. Vzhledem k tomu, že sterilní růžice je oblížné vytrhávat, při likvidaci jsme se soustředili pouze na rostliny s vyvinutou květonosnou lodyhou, a tak nás na těchto místech budou v příštím roce čekat kvetoucí „přeživší“ loňské sterilní růžice. Druhak budeme ještě řadu let bojovat s faktem, že boryt je rostlina s poměrně dlouhodobou semennou bankou. Odborná literatura popisuje situaci, kdy semena této rostliny klíčila ještě po osmi letech od začátku pokusu. Zoufání však není na místě. Je potřeba vytrvat a věřit, že systematická práce již vbrzku přinese své ovoce.

skupina

počet osob

datum

zaměstnanci firmy Ecological Consulting Olomouc

15

27. 4. 2018

důchodci (Blanka Trojanová)

4

27. 4. 2018

studenti České zemědělské univerzity

16

4. až 8. 5. 2018

veřejné borytobraní

 

5. 5. 2018

    Gymnázium a střední odborná škola Mikulov

5

 

    další dobrovolníci

2

 

Univerzita Palackého Olomouc

3

12. 5. 2018

pan Papoušek (ČIŽP)

1

16. 5. 2018

Gymnázium Praha-Čakovice

45

16. 5. 2018

Gymnázium Slovanské náměstí Brno

21

19. 5. 2018

ZO ČSOP Hořepník

11

19. 5. 2018

Správa CHKO Pálava

6

19. a 24. 5. 2018

studenti Univerzity Karlovy

60

23. 5. 2018

Účastníci letošního borytobraní.

boryt-mapkaRozšíření borytu barvířského na Děvíně a letos vytrhaná plocha.

DSC_1364 DSC_1376

Všem, kteří v letošním roce přiložili ruku k dílu při vytrhávání borytu, děkujeme za pomoc. Bez vás bychom to nezvládli!

Zároveň žádáme všechny zájemce o pomoc pálavské přírodě právě prostřednictvím vytrhávání borytu, aby nám o sobě dali vědět. V příštím roce totiž budeme na přelomu dubna a května trhat boryt znovu a pevně doufáme, že zvládneme ještě větší plochu než letos. S vámi to půjde rychleji! O těchto akcích budeme včas informovat na našich stránkách, facebooku, ve Zpravodaji Mikulova i dalších médiích.

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt