Správa CHKO Pálava >> Správa informuje >> Aktuality >> Liščí vrch v modrém

Liščí vrch v modrém

Liščí vrch v modrém

12.6.2015

Přírodní rezervace Liščí vrch, ležící severně od Sedlce, se oděla do modrofialového hávu. Rozkvetly zde tisíce jedinců kriticky ohroženého lnu chlupatého (Linum hirsutum).

Liščí vrch hostí nejbohatší populaci této zákonem chráněné rostliny v ČR. Letošní mimořádná početnost kvetoucích jedinců souvisí zřejmě s vlhčím koncem léta v minulém roce.  K postupnému posilování populace také přispívají pravidelné zásahy spočívající v narušování drnu a mozaikovém sečení.

Len chlupatý se u nás vyskytuje pouze na jižní Moravě. Typickými lokalitami jsou sprašové kopce s živinami bohatou půdou. Díky vazbě na úrodnější půdy se dříve často objevoval na zemědělsky využívaných plochách, které hospodář opustil (sady, vinice). Z většiny historických lokalit však vymizel. Kromě Liščího vrchu jej můžete obdivovat také na úpatí jihovýchodních svahů Děvína, na Dunajovických kopcích nebo Pouzdřanské stepi.

Liščí vrch je v porovnání s Děvínem nebo Stolovou horou poněkud opomíjenou pálavskou rezervací. Rozhodnete-li se ji navštívit, zjistíte, že neoprávněně. Nádherně rozkvetlé stepní stráně s kvetoucími lny a dalšími vzácnými rostlinami bude možné obdivovat ještě několik týdnů.

 

 

 
 
 

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt