Správa CHKO Pálava >> Správa informuje >> Aktuality >> Lom na Janičově vrchu se stal přírodní památkou

Lom na Janičově vrchu se stal přírodní památkou

Lom na Janičově vrchu se stal přírodní památkou

23.6.2014

V květnu 2014 byla vyhlášena přírodní památka s názvem Lom Janičův vrch, která zahrnuje celé území zatopeného vápencového lomu u Mariánského mlýna a jeho nejbližší okolí.

Byl tak dovršen několikaletý proces, při kterém bylo území důkladně prozkoumáno a byly zdokumentovány jeho přírodní hodnoty.

Prostor zatopeného vápencového lomu se tedy stal chráněným územím stejně jako Turold, Svatý kopeček a Šibeničník, které obklopují Mikulov. Tyto rezervace v blízkosti města tvoří jeho rekreační zázemí a poskytují prostor pro volnočasové aktivity turistům i místním. Přáním Správy CHKO Pálava je, aby veřejnost vnímala nově vzniklé chráněné území podobně, a aby z tohoto krásného kusu přírody měl potěšení každý, kdo ho navštíví.

Tak jak jsme již v tisku několikrát informovali, do budoucna se neuvažuje o zákazu koupání. Naší snahou je naopak udržení nebo zlepšení kvality vody, což jistě bude vyhovovat právě vyznavačům přírodního koupání. Je však nutné si uvědomit, že toto cenné území má poměrně malou rozlohu a není schopné se bez úhony vypořádat s příliš velkým množstvím rekreantů v letní sezóně. Pokud by návštěvnost přerostla únosnou mez a začalo by docházet ke zhoršování kvality vody nebo škodám na přírodě, bylo by zřejmě nutné zavést regulační opatření. Proto bychom si měli rozmyslet, zda je opravdu nutné koupání v lomu široce propagovat.

Velké množství návštěvníků, především v období prázdnin, s sebou přináší mimo jiné také problémy s odpadky. To, že je lom po většinu roku čistý a uklizený, není tím, že bychom se my lidé změnili a začali jsme se k přírodě všichni chovat slušně. Je to výsledkem trvalé péče nejen Správy CHKO Pálava, ale také řady lidí, kteří se o území starají. Za všechny chceme na tomto místě jmenovat a zároveň poděkovat manželům Židelovým a Jandíkovým, kteří pravidelně pečují o pořádek v bezprostřední blízkosti lomu, dále pak členům Moravského rybářského svazu, mikulovským skautům, členům místních sportovních oddílů a potápěčům zajišťujícím úklid dna.

Všem, kdo mají zájem o podrobnější informace o nově vyhlášeném chráněném území, doporučujeme k přečtení nejnovější vydání e-Věstníku Správy CHKO Pálava (02/2014) (dokument Adobe PDF)e-Věstníku Správy CHKO Pálava (02/2014), které je věnováno speciálně této přírodní památce.

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt