Správa CHKO Pálava >> Správa informuje >> Aktuality >> Ornitologické pozorovatelny na Nesytu

Ornitologické pozorovatelny na Nesytu

Ornitologické pozorovatelny na Nesytu

14.4.2014

Dvě nové ornitologické pozorovatelny v NPR Lednické rybníky jsou již zpřístupněny a lze je plně využívat.

Správa CHKO Pálava dlouhou dobu usilovala o vybudování veřejně přístupných pozorovatelen, které by
zlepšily možnosti pozorování ptáků a také zpřístupnily území NPR Lednické rybníky širší veřejnosti. Na podzim roku 2013 se podařilo dvě takové pozorovatelny vybudovat z dotačních prostředků AOPK. Obě nové stavby nyní umožní místním obyvatelům, návštěvníkům i odborné veřejnosti pohled na rybníky a pozorování vodních ptáků z krytých, vyvýšených míst, aniž by docházelo k nadměrnému rušení či jiným negativním zásahům do chráněného území. Vzhledem k tomu, že pozorovatelny jsou již zcela dokončeny a právě nastává doba, kdy je bude možno naplno využít, přinášíme o nich bližšíí informace v dalším vydání e-Věstníku Správy CHKO Pálava a KS Brno.

 

 

 

 

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt