Správa CHKO Pálava >> Správa informuje >> Aktuality >> Pálava má novou přírodní památku. Bývalé vojenské cvičiště

Pálava má novou přírodní památku. Bývalé vojenské cvičiště

Pálava má novou přírodní památku. Bývalé vojenské cvičiště

5.8.2016

Dnes byla vyhlášena padesátihektarová přírodní památka Na cvičišti, která leží asi dva kilometry severovýchodně od Mikulova.

Území je domovem řady vzácných druhů živočichů. Žije tu například patrně největší populace celoevropsky chráněného nočního motýla bourovce trnkového, pozoruhodně pestrý je i výskyt dalších bezobratlých.

Za svou výjimečnou pestrost vděčí zdejší příroda právě tomu, že zde bývalo vojenské cvičiště. Působením armády vzniklo na bývalých polích velmi různorodé prostředí, které poskytovalo vhodné podmínky celé škále organismů – počínaje těmi, které potřebují jen holou či spoře zarostlou půdu, po ty, které preferují travnatou krajinu s roztroušenými křovinami. Taková místa jsou v dnešní  intenzivně obhospodařované krajině velkou vzácností.  

V přírodní památce má domov na 40 druhů zvláště chráněných živočichů, zejména bezobratlých. Vyskytuje se tu také na čtyřicet druhů ptáků, třeba dudek chocholatý, který má v sousedním Milovickém lese nejbohatší hnízdní populaci v ČR a zde využívá bohaté potravní nabídky. Rozloha přírodní památky je 54,5 hektaru, nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 245 – 300 metrů nad mořem.

Více podrobností a zajímavosti o zdejší přírodě i historii území najdete v elektronickém zpravodaji Správy CHKO Pálava

Fotogalerie PP Na cvičišti

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt