Správa CHKO Pálava >> Správa informuje >> Aktuality >> Proběhne výběr nájemce lomu na Janičově vrchu na další letní sezóny

Proběhne výběr nájemce lomu na Janičově vrchu na další letní sezóny

Proběhne výběr nájemce lomu na Janičově vrchu na další letní sezóny

1.3.2021

Hledáme provozovatele mikulovského lomu na Janičově vrchu na další tři sezóny.

Lom na Janičově vrchu patří bezesporu mezi nejatraktivnější místa, která může Mikulov svým obyvatelům i návštěvníkům nabídnout. V letní sezóně láká tisíce lidí ke koupání, po zbytek roku je cílem nebo zastávkou vycházek místních a prostorem, kde se děti z rybářského kroužku učí chytat ryby a plavci či otužilci vylepšují svoji kondici. Výčet toho, co nám všem lom poskytuje, by jistě mohl být mnohem delší. Z pohledu milovníků přírody jde o místo, kde je možné takřka vždy pozorovat něco zajímavého. Ať už je to v zimě a v předjaří lovící ledňáček či volavka, na jaře se ozývající kuňky, skokani a ropuchy nebo v průběhu celého roku různé druhy ryb a jiných vodních živočichů. Jak už to však bývá, ani místo na první pohled tak idylické jako mikulovský lom není ušetřeno řady problémů.

Zkušební sezóna za námi

O potížích spojených s nadměrnou návštěvností lomu v letních sezónách již bylo napsáno a řečeno mnoho. Proto se omezíme jen na konstatování, že situaci bylo nutné koncepčně řešit. Prvním reálným krokem byl pronájem lomu v letní sezóně 2020 soukromému provozovateli za jasně stanovených pravidel. I přes určité počáteční potíže a drobné nedostatky v provozu se celkově ukázal princip regulace návštěvnosti formou výběru vstupného jako velmi účinný. Hlavní podmínkou pro provozovatele (zakotvenou v nájemní smlouvě) byl fakt, že v lomu nesmí být v jednom okamžiku více než sto osob. Ve srovnání s předchozími sezónami to byl diametrální rozdíl. Spolu s tím byl prostor dle předem daných podmínek vybaven několika toaletami, důsledně bylo dbáno na úklid a byl výrazně omezen přísun neodbouratelných opalovacích krémů do vody. To vše vedlo k tomu, že na konci léta byla voda stejně průzračná jako v letech těsně po zaplavení lomu a naměřená průhlednost dosahovala až 9 m. Ve všech směrech pak voda po celou sezónu odpovídala přísným kritériím pro koupání.

Omezení počtu osob a výběr vstupného se samozřejmě nesetkalo s pochopením u všech – část veřejnosti tato opatření kritizovala a jistě se najdou tací, co budou mít výhrady i nadále. Většinově však byla regulace přijata s porozuměním a celkové zklidnění provozu, a to jak v lomu samotném, tak i dopravní situace přímo před Mariánským mlýnem, dalo našemu rozhodnutí za pravdu.

Jak dál v následujících sezónách?

Loňský pronájem byl pouze zkušební. Jeho funkčnost se ověřila, a proto má AOPK ČR záměr lom opět pronajmout, tentokrát na období tří následujících letních sezón. V případě zájmu nás prosím nejpozději do 15. 3. 2021 kontaktujte na tel. 724 831 131, kde vám poskytneme další podrobnosti.

Vstřícný krok k místním

Správa CHKO Pálava nikdy lom aktivně nepropagovala a po celou dobu jsme před neuváženým odkrýváním této atraktivní lokality na sociálních sítích a v médiích varovali. I přesto se však lom stal natolik populární za hranicemi našeho regionu, že bez omezení návštěvnosti už se v budoucnosti neobejdeme. Aby na regulaci vstupu nechtěně nedopláceli ti, kteří byli zvyklí si do lomu zajít pravidelně zaplavat, budeme i v následujících sezónách chtít zachovat placení vstupného jen na čas od 9:00 do 19:00. Opět tak bude umožněn volný vstup každému, kdo bude mít zájem o krátké vykoupání nebo plavání ráno či večer a bude se zde chovat dle pravidel.

V nové sezóně bezpečněji

Ještě před začátkem letní sezóny by měl být celý lom rozdělen na dvě zóny. Prostor, který lze dle odborníků na geologii považovat za bezpečný pro pohyb osob, bude v souladu s vypracovaným projektem jasně oddělen od míst, kde hrozí řícení kamenů nebo pád z výšky. V praxi tedy budou v lomu na břehy instalovány trvalé zábrany (kamenné zídky, zábradlí a podobně), do vody pak linie bójí, za které bude zakázáno vstupovat nebo plavat. To vše z důvodu zvýšení bezpečnosti nejen v létě, ale v průběhu celého roku. Na letní sezónu také plánujeme v lomu instalovat menší informační panely, z nichž bude možné se dovědět o různých tématech souvisejících s přírodou, kvalitou vody nebo historií těžby.

Hladina vody stoupá

Občas se setkáme se „zaručenou zprávou“, že lom vyschnul. Na závěr tedy přidáváme aktuální informaci o stavu hladiny, který již řadu let sledujeme stejně jako různé jiné parametry vody a její kvality. Po dlouhém období, kdy voda zaklesávala a jezero se rozdělilo na dvě části, začala v září 2020 hladina stoupat a nyní je vyšší už o cca 70 cm. V současné době je na úrovni, kterou dosáhla naposledy v červnu 2018, a stále se zvyšuje. Jezero je tedy opět spojité. 

lom_foto

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt