Správa CHKO Pálava >> Správa informuje >> Aktuality >> Prosvětlením lesa pomáháme vzácným obyvatelům NPP Rendezvous

Prosvětlením lesa pomáháme vzácným obyvatelům NPP Rendezvous

Prosvětlením lesa pomáháme vzácným obyvatelům NPP Rendezvous

11.12.2020

Světlé lesy se starými duby jsou domovem tak významných druhů, jako je páchník hnědý, tesařík obrovský a nádherný krasec dubový.

Národní přírodní památka Rendezvous je kromě Dianina chrámu významná také společenstvy lesních porostů panonských teplomilných doubrav na písku a panonských dubohabřin a s početnou populací dubu ceru. Staré duby jsou domovem tak významných druhů, jako je páchník hnědý, tesařík obrovský a nádherný krasec dubový. Všichni zástupci z říše hmyzu vyhledávají osluněné kmeny a silné větve dubů nebo dutiny s trouchem. Stinné (zapojené) porosty je proto nutné prosvětlovat – tím pro tyto druhy vytvoříme optimální podmínky a postupně se změní i vzhled stromů, které budou vytvářet mohutnou, rozložitou korunu.

tesařík obrovský  páchník hnědý

Aktivní prosvětlování

V NPP proto Agentura ochrany přírody a krajiny ve spolupráci s lesním závodem Židlochovice na 1,58 ha odstranila podrost a tím uvolnila staré stromy, ale také (na zhruba 0,31 ha) prosvětlila i mladší porost tak, aby koruny zdejších stromů získaly více světla a postupně se rozrůstaly.

Opatření byla konzultována i s národním památkovým ústavem, pečujícím o Lednicko-valtický areál. Výsledkem provedených zásahů tak jsou porosty, které se prostorovou strukturou přibližují historickému stavu a poskytují optimální podmínky pro populace zvláště chráněných druhů.

AOPK ČR kromě odborného naplánování zásahu přispěla i finančními prostředky (140 tis. Kč) Lesnímu závodu Židlochovice, který opatření provedl.

prosvětlený les  P1250047

Zachovejme staré stromy

AOPK ČR také usiluje o zachování starých stromů, které jsou domovem vzácných a ohrožených druhů. S ohledem na bezpečnost návštěvníků je potřeba stromy v blízkosti turisticky významných cest ořezávat – to umožní některé stromy, které by jinak museli být pokáceny, ušetřit při zajištění bezpečnosti návštěvníků.

Za to náleží Lesnímu závodu Židlochovice náhrada újmy za ztížení lesního hospodaření. Od roku 2017 bylo takto Lesnímu závodu Židlochovice proplaceno více než 222 tisíc korun

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt