Správa CHKO Pálava >> Správa informuje >> Aktuality >> Rekonstrukce vedení na Děvíně ukončena

Rekonstrukce vedení na Děvíně ukončena

Rekonstrukce vedení na Děvíně ukončena

16.12.2020

Soutěsku a skály Děvína už nehyzdí sloupy elektrického vedení.

V těchto dnech skončili poslední práce na rekonstrukci elektrického vedení na Děvíně. Náročná akce, během níž bylo přeloženo elektrické vedení ze Soutěsky k děvínskému vysílači do krytu a pod zem, proběhla mimořádně rychle – dokončena byla o tři měsíce dříve, než bylo plánováno.

původní stav  výjezd techniky na Děvín  transport vrtulníkem

Největší změnou, které si každý návštěvník všimne, je odstranění 8 sloupů elektrického vedení nad Soutěskou. Ty kazily výhledy a byly také pastí pro ptáky, kteří na nich hynuli po zásahu elektrickým proudem. „Skok“ ze Soutěsky na Děvín nově překonává vedení po skále, kryje je kovový kryt. Ten byl v uplynulých dnech polepen tapetou imitující vápenec, aby nebyl tak viditelný. Odstraněny byly i dva poslední sloupy elektrického vedení v Soutěsce.

výkop v Soutěsce  nové vedení el. kabelů  instalace krytu vedení na skalách Soutěsky

K transportu materiálu na Děvín i dolů byl použitý vrtulník, na Děvíně pracovalo také množství další techniky. Výkopové práce se podepsaly na stavu tamní vegetace. Výkop však pracovníci vedli tak, aby nepoškodili nejcenější druhy rostlin a k úhoně tak došly jen běžnější druhy. Živočichů se stavba nijak negativně nedotkla. V dalších měsících budeme sledovat, jak bude na obnažených plochách probíhat sukcese. Je možné, že se na nich objeví druhy, které v zapojených trávnících nemají šanci.

prostor, kde stály sloupy, po rekonstrukci  úprava poškozených cest  polep krytu tapetou

Asi nejvíce byl poškozený povrch turistických stezek a lesních cest, po nichž se pohybovala technika. I ten byl po ukončení prací upraven.

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt